fbpx Vi må støtte mor Hopp til hovedinnhold

Vi må støtte mor

Hesesøster må bidra til å fremme amming, men unngå ammepress.

Artikkelen til Hvatum og medforfattere stiller spørsmål ved om amming alltid er det beste for mor og barn. Utvalget er mødre som ønsker å amme, men som av ulike årsaker prioritere bort ammingen fordi den kom i veien for morslykken og barnets velvære. Amming er høyt verdsatt i Norge og sammenliknet med andre vestlige land ligger vi på ammetoppen. Kvinners forventninger om å mestre amming er derfor høy. Fortvilelsen over ikke å innfri skaper stress og fortvilelse og kan gå ut over mors-barn-samspillet og dermed barnets trivsel. Mødrene i studien ønsker forståelse og kunnskap fra helsepersonell om at ammeproblemer kan overskygge familiens velvære. Artikkelen vektlegger både mors rett til å amme, men også til ikke å amme.

Som helsesøster er jeg vant til å tenke på barns rett til morsmelk, med tanke på ernæring og helsegevinst senere i livet. Jeg er også opptatt av hvordan en velfungerende ammesituasjon fremmer samspillet mellom mor og barn. Dette verdigrunnlaget er utgangspunktet for hvordan vi jobber med ammeveiledning på helsestasjonen. Studien avdekket et behov for en holdningsendring og kunnskapsøkning om hvordan man kan støtte og veilede ammende mødre. Samtidig opplever vi at mødre med ammeproblemer er svært ambivalente. Å gi riktig veiledning til riktig tid er da svært utfordrerne, artikkelen problematiserer dette i for liten grad.

Forfatteren hevder at ammeproblemer er tabubelagt, og at mange mødre av den grunn kvier seg for å ta dette opp med helsepersonell. Mødre forbinder amming med å være en god mor. Vi på helsestasjonen må derfor bidra til å nyansere bildet av amming som noe naturlig. Vi må informere om at amming må læres, at det tidvis er smertefullt, at mange trenger hjelp og at det finnes gode alternativer. På den måten kan vi være med på senke prestasjonsangsten og stresset rundt ammingen, samt senke terskelen for å ta opp amme-problemer.

Studien bekrefter at det å bli mor oppleves forskjellig, avhengig av grunnleggende holdning til å takle stress, og hvilket liv man ellers lever. Ammeproblemer kan også bero på stor usikkerhet i foreldrerollen og derfor ikke alene løses ved god ammeveiledning. Vi ser at mødre som velger å slutte å amme trenger ekstra støtte og anerkjennelse. Som helsesøster er jobben min å bekrefte at mor har valgt riktig og få henne til å sette ord på hvorfor.

Artikkelen åpner opp for å nyansere hva som er god ammeveiledning. Helsesøstre og jordmødre bør diskutere hvordan vi kan fremme amming og samtidig unngå unødig ammepress. Dette bør også være et tema i undervisning som blir gitt helsesøster- og jordmordstudenten om amming.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse