fbpx Eksterne blikk på høyere utdanning Hopp til hovedinnhold

Eksterne blikk på høyere utdanning

Kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen lover gjennomgang av dagens finansieringssystem for høyere utdanning. Foto: Marte Garman.

Før påske vil det bli nedsatt et eksternt ekspertutvalg med representanter fra inn- og utland til å gå gjennom finansieringsordningene i høyere utdanning.

Det fortalte kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen da han i dag deltok på Unios frokostmøte om dagens finansieringssystem og kvaliteten i høyere utdanning og forskning.

– Finansiering dreier seg om mye mer enn å fordele ressurser til utdanninger og studiesteder. Derfor ønsker departementet å sette ned et ekspertutvalg som blant annet skal se på hvordan krav til produksjon og kvalitet påvirker utdanning og forskning, sa Røe Isaksen. Han ønsker et finansieringssystem som i større grad premierer kvalitet.

I løpet av 2015 vil departementet også legge fram en stortingsmelding om strukturen i universitets- og høyskolesektoren.

 

Forskning i egen profesjon

– Skillet mellom universitet og høyskole blir stadig mindre. Dette gjenspeiles ikke i dagens finansieringssystem, sa rektor Kari Toverud Jensen ved landets største studiested for profesjonsutdanninger Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Arbeidsmarkedet vil trenge stadig flere kompetente arbeidstakere i framtida. Det krever en bedre kobling mellom utdanning og forskning, og større økonomisk handlingsrom innen høyere utdanning.

Finansieringssystemet må bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget innen de respektive profesjonsområder ifølge Toverud Jensen. Det gjør ikke dagens finansieringssystem

– For profesjonsutdanningene er det viktig å kunne forske på, om og i egen profesjon, ikke bare å formidle annen forskning.

 

Still kvalitetskrav

– Kvaliteten på utdanningen gjenspeiler seg seinere i yrkesutøvelsen. Det holder ikke å telle antall studenter som har bestått eksamen. Det må stilles kvalitetskrav til hvor relevante praksisplassene er, at veiledere er gode og i hvilke grad lærere følger opp studentene. Stadig for høye opptak av studenter, fordi høyskolene forventer frafall og tap av studiepoeng, fremmer ikke kvaliteten, sa leder av Unio-studentene Margrete Kanstad.

Hennes oppfordring til statsråden var at finansieringen knyttes til denne type kvalitetskrav, ikke til hvor mange studenter som kommer ut av høyskolen med mer eller mindre gode karakterer.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.