fbpx Lojale sykepleiere opp i spørretimen Hopp til hovedinnhold

Lojale sykepleiere opp i spørretimen

LOJALT: - Er statsråden fornøyd med denne praktiseringen av ytringsfrihet og lojalitetsplikt i helsevesenet? spurte Kjersti Toppe helseministeren.

Kjersti Toppe (Sp) ville vite hva helseministeren mener om at sykepleiere ikke tør å delta i den offentlige debatten på grunn av lojalitetsplikt.

Bakgrunnen for saken er en undersøkelse Norsk Redaktørforening har gjort. Her svarer 50 prosent av sykepleierne at de vegrer seg for å delta i offentlig debatt på grunn av lojalitetsplikten.

Overlege Ole Erik Iversen fikk tidligere i år ikke fortelle at han er ansatt på Haukeland sykehus i ett debattinnlegg. Ett slikt pålegg er klart ulovlig, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt til bt.no

LES: Skremmes til å holde kjeft


Spørretimen

- Er statsråden fornøyd med denne praktiseringen av ytringsfrihet og lojalitetsplikt i helsevesenet? spurte Kjersti Toppe (Sp), helseminster Bent Høie i spørretimen onsdag 12. februar. 

Bent Høie svarte Toppe med å si at han ikke vil kommentere enkeltepisoder etter som han ikke har noe arbeidsgiveransvar.

- Jeg som helseminister kan bare uttale meg på prinsippielt grunnlag, sa Høie.

Han slo fast at ytringsfriheten til ansatte i helsevesenet skal være reell.

- Retten til ansatte til å ytre seg fritt og uten frykt for konsekvenser er grunnleggende, og jeg vil understreke at ansatte i helsevesenet har en særdeles viktig stemme i helsedebatten, sa Høie.


Må tåle kritikk

Bent Høie sa fra talerstolen at sykehusene skal tåle at det stilles kritiske spørsmål til dem fra egne ansatte.

- De ansattes engasjement, innspill og ytringer er viktig i det felles målet som alle i helsevesenet har – å tilby best mulig tjenester til innbyggerne, sa han.

Departementet har i foretaksmøtene understreket at det skal mye til for at en ytring skal komme i konflikt med den lojalitetsplikten som er i alle arbeidsforhold.

Høie gjorde det imidlertid klart at sykehusene, selv bestemmer hvem som uttaler seg på vegne av sykehuset.

- Ansatte må heller ikke ytre seg på en slik måte at det skader arbeidsgiver unødvendig. I tillegg har ansatte i helsevesenet et særlig ansvar overfor pasientene og de pårørende. De ansatte har en streng taushetsplikt, og de skal verne om pasientenes integritet, sa Høie.

 

Munnkurv

- Jeg er bekymret for at dette er farlig, sa Toppe.

I Toppes oppfølgingsspørsmål til helseministeren, forteller hun at Arne Jensen, leder av Redaktørforeningen, mener funnene i undersøkelsen bekrefter en utvikling der stadig flere etater utstyrer seg med et reglement som fungerer som munnkurv.

- Vil Helseministeren, selv om han ikke har arbeidsgiveransvar, gå igjennom kommunikasjonsreglene ved sykehusene? spurte Toppe.

- At jeg som eier skal sitte og kontrollere hvert enkelt helseforetaks kommunikasjonsreglement, mener jeg er stikk motsatt av det som er mine ambisjoner, nemlig at vi skal redusere antall mål og krav overfor foretakene, og konsentrere målene og kravene om det som er viktig for pasienten, sa Høie.


Institusjon eller fagperson?

Lege og professor Ole-Erik Iversen har skrevet over hundre debatt- og kronikkinnlegg de siste ti årene. Han underskriver alle innlegg med navn og tittel. I det siste innlegget måtte han stryke Kvinneklinikken og Haukeland sykehus. Innlegget handlet om abortloven og reservasjonsretten, skriver bt.no

- Jeg har aldri før blitt oppfattet som en offisiell talsmann for Haukeland sykehus. Dette blir i grunnen litt sært. På bildet som fulgte med siste innlegget mitt i BT, står jeg vitterlig i legefrakk utenfor KK, sier Iversen til avisen

Toppe spurte også helseministeren om dette, og at  jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier det bryter med loven.

- Det som er et diskusjonstema, er jo når en uttaler seg på vegne av seg selv som fagperson, og grensen mot når en uttaler seg på vegne av en institusjon. Jeg tror alle forstår at der må en ha klare regler, at det er satt i system hvem som uttaler seg på vegne av en institusjon, og hvem som uttaler seg som en fagperson, svarte Høie.


Manglende åpenhetskultur

NSF-leder Eli Gunhild By bekreftet i et intervju tidligere i år at det hun hører fra forbundets medlemmer, stemmer med funnene i undersøkelsen.

 – Munnkurv er blitt mer vanlig. Manglende åpenhetskultur er problematisk i et demokratisk samfunn. Sykepleiere tar opp saker for at det skal bli et best mulig tilbud til pasientene, og det er derfor viktig at vi ikke opplever å få munnkurv. Det er viktig å bruke de kanaler vi har internt, men det kan ikke hindre oss i å ha en åpenhetskultur både i sykehusene og i kommunene dersom vi ikke når fram. Manglende åpenhet kan gå utover kvaliteten i helsetjenesten og pasientsikkerheten, sier hun.