fbpx Dobb eller ikke dobb? Hopp til hovedinnhold

Dobb eller ikke dobb?

PYNT: Om de kan overføre smitte eller ikke, vet man ikke sikkert. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det glitrer i ørene på norske sykepleiere. Er det greit?

Folkehelseinstituttet har ingen anbefalinger om ørepynt.

– Det er ikke forskning som underbygger at det utgjør en smitterisiko, sier seniorrådgiver Mette Fagernes.

Hun peker på at ørepynt både handler om smittevern, estetikk og uniformsregler og erfarer at praksis er ulik. Men ørepynt – og også briller – blir alltid tema når hun er ute og underviser.

– Det er alltid noen som har spørsmål, sier hun.

Sier nei

Men i nord sier de nei. Det har de gjort siden 2011. Ifølge hygienesykepleier Merete Lorentzen ved Kompetansesenter i smittevern Helse Nord er retningslinjen nettopp revidert og til godkjenning hos fagdirektøren. Hennes anbefaling er fortsatt nei.

– Vi ser det er blitt mindre ørepynt, sier hun.

Slipper diskusjon

Hun mener et nei er lett å forholde seg til.

– Vi slipper diskusjoner om hva som er små eller store øredobber.

Det har vært noen spørsmål, og Lorentzen sier det er mangelfull dokumentasjon på at øredobber utgjør en smitterisiko.

– Men vi tenker at jo mindre man «pynter» seg, jo mer minimerer man risikoen for at det samles bakterier som kan overføres til andre. Derfor har vi valgt å legge oss på den trygge linjen.

Dessuten er det et estetisk aspekt.

– Helsepersonell går i uniform og skal se ordentlige ut. Å droppe smykker handler også om hvordan vi framstår, mener hun.

Passer ikke

Helse Sør-Øst har ingen retningslinjer for ørepynt, fordi det mangler dokumentasjon på at det er fare for smitte. Hygienesykepleier Ursula Hryszkiewicz ved Oslo universitetssykehus sier hun argumenterer mot ørepynt ut fra estetikk og uniformsreglement.

Det hender hun får spørsmål om ørepynt er greit.

 – Personlig mener jeg det ikke passer til arbeidsantrekket, sier hun.

Men ørepynt hos ansatte er ikke noe hun påpeker, med mindre de er påfallende store.

Moteløver

Men høyskolelektor Anna-Lena Westbye Pedersen jobber intenst med å plukke av studentene smykker. Også øredobber.

– Vi følger retningslinjene til Sykehuset Innlandet, sier hun. 

– Og de sier ingen smykker.

Pedersen jobber på Høgskolen i Hedmark og har tidligere skrevet hovedfagsoppgave om moteløver i sykepleien. Der påviste hun at pasienter synes det er ubehagelig når sykepleiere bruker smykker, sminke og private klær på jobb.

Felles regler

– Nei til smykker handler om sikkerhet, både for pasienten og sykepleieren, mener hun.

– Smykker, også ørepynt, har ikke alltid glatt overflate og man risikerer at det fester seg bakterier som man overfører til pasienten eller tar med hjem.

Derfor er hun opptatt av å skape gode holdninger hos studentene. En utfordring er at det er mange smykker ute i praksis.

– Studentene argumenterer med at «alle» bruker det, så da kan det ikke være så farlig, sier hun.

Hun er klar over at det er ulike retningslinjer på ulike sykehus.

– Jeg ønsker meg felles retningslinjer, sier hun.