fbpx Beboere på sykehjem blir forsømt Hopp til hovedinnhold

Beboere på sykehjem blir forsømt

Ni av ti pleiere på sykehjem sier at de selv eller en kollega har forsømt, ignorert eller begått overgrep mot en beboer ifølge ny doktoravhandling.

Forrige måned forsvarte førsteamanuensis Wenche Malmedal ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for sykepleierutdanning, doktoravhandlingen «Inadequate Care, Abuse and Neglect in Norwegian Nursing Homes» ved NTNU. En del av avhandlingen består av en undersøkelse blant 616 pleiere ved 16 sykehjem i Midt-Norge, som har svart på spørreskjemaundersøkelse om hva slags handlinger de selv eller kolleger har gjort mot beboere.

 

Mange forsømmelser

Studien viser at beboere i sykehjem utsettes for inadekvat pleie og omsorg av både emosjonell og fysisk karakter, samt forsømmelser. Eksempler på slike handlinger er:

  • 64 prosent av de ansatte har forsømt en beboers tannpleiebehov.
  • 70 prosent har gått inn på en beboers rom uten å banke på først.
  • 55 prosent har latt en beboer vente på hjelpe lenger enn nødvendig.
  • 20 prosent har ikke skiftet bleie på en beboer når det var behov for det.
  • 33 prosent har holdt fast en beboer mot vedkommende sin vilje.

Små sykehjem er ikke bedre enn store. Studien viser at sannsynligheten for at en ansatt for eksempel har tatt hardt i en beboer eller gitt medisiner som ikke burde vært gitt, er større i sykehjem med færre enn 30 beboere.

 

Alvorlige konsekvenser

– En del av handlingene mot eldre som undersøkelsen avdekket, kan virke bagatellmessige. Men vi vet at hvis den type hendelser skjer ofte nok, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte beboer som utsettes for dette, sier Wenche Malmedal til Aftenposten.

Malmedal fant at de såkalte forsømmelseshandlingene og følelsesmessige overgrep var vanligst: det å ignorere og overse beboere. For eksempel la en beboer sitte og vente på hjelp lenger enn nødvendig, snakke respektløst til en beboer eller latterliggjøre vedkommende foran andre. At personalet gjør seg morsomme på beboerens bekostning ble også rapportert.

 

Underbemannet

De ansatte som deltok i undersøkelsen ble også spurt om hva de trodde slike hendelser skyldtes, og fikk 28 ulike forklaringer å velge mellom.

Utsagnet som kom på topp, var underbemanning. At beboerne var spesielt vanskelige, kom som nummer to: De opptrådte aggressivt eller nektet å ta i mot hjelp. På tredje plass kom egenskaper ved kollegene – at de var spesielt utålmodige, ikke egnet for jobben eller utbrent.

– Stort arbeidspress vil aldri kunne unnskylde at man kjefter på eller latterliggjør en beboer. Det dreier seg mye om kulturer og lederskap – om man aksepterer den type handlinger, eller slår ned på det, mener Malmedal.

– Det er alvorlig at en så høy andel pleiere på sykehjem rapporterer om slike handlinger, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det er en stor andel ufaglærte på sykehjemmene. Det er viktig at vi diskuterer hva slags bemanning og kompetanse vi behøver, og at den er riktig sammensatt av både hjelpepleiere, fagarbeidere og sykepleiere, sier By.

Undersøkelsen viser at det er mangel på fagkompetanse på sykehjemmene. Kun 20 prosent av dem som svarte hadde sykepleierutdanning. 

 

Les Innspill: Eldre blir forsømt.

Seks av ti ansatte har forsømt beboeres munnpleie.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse