fbpx Anbefaler ikke egen skole Hopp til hovedinnhold

Anbefaler ikke egen skole

TRIST: Studentleder Stian Aasoldsen synes det trist at bare 41 prosent har fått tilbud om 100 stilling.

Hver fjerde nyutdannede sykepleier vil ikke anbefale andre å ta sykepleierutdanning på skolen de selv gikk. Det viser NSF Students undersøkelse.

NSF Student gjennomførte i desember en spørreundersøkelse blant nyutdannede sykepleiere som tok eksamen våren 2013.

Fire av fem nyutdannede sier de  vil anbefale studiet til andre. L ikevel sier hver fjerde  at de ikke vil anbefale andre å gå på samme skole som de selv har gått på. I tillegg sier 16 prosent at de er usikre på om de vil anbefale egen skole.

 


Lav mestringsfølelse

Leder av NSF Student, Stian Aasoldsen, sier at det ikke er lett å forklare hvorfor det er slik.

- Det kan være like mange grunner som det er studenter som har svart, sier han.

Aasoldsen sier at funnene i deres undersøkelse støttes av en undersøkelse STUDATA har gjort.

- De spurte nyutdannede sykepleiere om de vil anbefale andre å gå på samme skole som de selv har gått på umiddelbart etter studiet – mange svarte nei. Deretter spurte de sykepleierne 4-5 år etter utdanning det samme spørsmålet. Da svarte vesentlig flere ja, sier han.

Han tror usikkerhet, mestringsfølelse og tid kan forklare noe.

- Mange har akkurat begynt på et nytt sted, i et nytt yrke, som selvstendig profesjonsutøver. Følelsen av mestring i egen hverdag kan være lav og gi følelse av at de ikke lærte nok på skolen. I noen tilfeller stemmer kanskje det, sier han.

Aasoldsen tror at etter som årene går, øker mestringsfølelsen.

- Flere opplever da at det de lærte på skolen var tilstrekkelig for å bli en god sykepleier likevel, og det blir lettere å anbefale skolen de har gått på, sier han.

- Overrasket?

- Nei. Vi kjente til undersøkelsene til STUDATA før vi sendte ut vår undersøkelse. Men vi har fått bekreftelse på ting vi har trodd, sier han.

 

Vil ikke jobbe på sykehjem


Bare sju prosent av de nyutdannede sykepleierne hadde sykehjem som førstevalg på hvor de ønsket å jobbe.

- Det har med fagmiljø å gjøre. Som nyutdannet sykepleier kan man ikke alt. De er avhengige av å ha erfarne fagfolk og sykepleiere rundt seg som kan løfte dem fram og gi dem trygghet, sier Aasoldsen til NRK.

 

 

Deltid populært

Selv om flertallet ønsker full stilling (76 prosent), er det likevel slik at hver fjerde nyutdannede sykepleier vil jobbe deltid. 75 prosent stilling er brøken de fleste ønsker seg. 

- Overrasket eller som forventet?

- Vi synes ikke dette er overraskende. Det å jobbe som sykepleier i turnus er krevende. Man jobber ukurante vakter, ukurante tider og ukurante helger. Noen har behov for mer fri for å kunne bruke tid med familie og så videre. Dette er greit, sier han til sykepleien.no.

Aasoldsen synes imidlertid det er trist at bare 41 prosent har fått tilbud om 100 stilling.

- Da har vi tatt med de som har flere arbeidsgivere, og som har lagt sammen sine stillingsbrøker. Dette rimer overhodet ikke med de nyutdannede sykepleiernes ønsker. Fulle stillinger skal være standarden når arbeidsgiver lyser ut etter personell, sier studentlederen.Nitrist

27 prosent av de nyutdannede sykepleierne sier de har mer enn én arbeidsgiver. På spørsmål om hvorfor, svarer halvparten at de har vært nødt til det for å komme opp i full stillingsbrøk.

- Hva tenker NSF Student om dette?

- Sånn skal det ikke være. Å jobbe som sykepleier er ikke godt nok betalt til at folk flest har råd til å jobbe deltid. Det er skammelig at arbeidsgiverne, gjennom å ansette i stillingsbrøker, tvinger sykepleierne til å ta flere jobber. Dette er nitrist, sier han.

 

Årlig undersøkelse?

- Kommer dere til å gjennomføre undersøkelsen fast?

- Det kan jeg ikke love siden det blir valgt ny politisk ledelse til sommeren. Personlig håper jeg det, sier han.

- Hva vil dere bruke undersøkelsen til?

- Vi publiserer resultatene gjennom media. Vi håper arbeidsgiverne, arbeidsgiverorganisasjonene og departementene tar til seg resultatene og innser at noe må gjøres. Endringer må til slik at sykepleiere etter endt utdanning får fast ansettelse og fulle stillinger, sier Aasoldsen.

- Er svarene dere har fått inn i tråd med hva dere forventet?

- Svarene skiller seg ikke vesentlig fra undersøkelsen vi gjorde i 2011. Det tyder på at lite har endret seg for nyutdannede sykepleiere de siste 2-3 årene. Selv om det var forventet, hadde vi håpet på andre resultater både i forhold til hvor sykepleierne ønsker å jobbe, hva slags stillingsprosenter de har fått, og hvor mange som har fått faste stillinger, sier han.

 

Om spørreundersøkelsen:

NSF Student har gjennomført en spørreundersøkelse blant avgangsstudentene som var ferdig utdannet våren 2013. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2013, altså cirka et halvt år etter endt utdanning. Spørreskjema ble sendt ut til 3 700 nyutdannede sykepleiere. 794 svarte på spørsmålene.