fbpx Vurderer 13 timers vakter Hopp til hovedinnhold

Vurderer 13 timers vakter

Time kommune i Rogaland skal teste ut 13 timer lange vakter på et av sykehjemmene. Forslaget det jobbes ut fra er fire dager på jobb og ei uke fri etterpå.

– Pasientene får kjente folk på arbeid, og kollegene får kjente folk å samarbeide med, sier Rakel Oline Obrestad, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Time kommune, til NRK Rogaland.

Etter nyttår vil alle ansatte få si sin mening. På den måten ønsker ledelsen ved sykehjemmet å finne ut hvem som har lyst til å være med på forsøket.

Lange vakter med påfølgende langfri kalles ofte nordsjøturnus etter den arbeidstidsordninga mange offshoreansatte har i dag: To uker på jobb, og fire uker fri.

 

NSF positiv

Mange små stillinger, ledige vakter og for liten samlet kompetanse blant dem som er på jobb, er i dag hverdagen ved det aktuelle sykehjemmet. Lengre arbeidsdager kan bøte på dette og gi faglig forsvarlig bemanning også i helgene, tror Rakel Oline Obrestad. Hun understreker at ordningen ikke passer alle, og at den derfor må være basert på frivillighet.

Mens NSF og arbeidstakerorganisasjonen Delta ønsker forsøket velkommen, er Fagforbundet i Time mer skeptisk.

– Å gå så lange vakter kan gå utover kvaliteten på arbeidet, sier Jarle Hagen, Fagforbundets leder i Time kommune, og peker på at de ansatte tross alt skal håndtere medisiner.

 

Vanskelige avveininger

– NSF er opptatt av at arbeidstidsordningene skal være slik innrettet at de tar hensyn til både de ansattes helse og ivaretakelsen av pasienters sikkerhet og en faglig forsvarlig praksis.  Når vi skal vurdere hvorvidt disse hensynene er ivaretatt må vi ta utgangspunktet i arbeidets intensitet og hvorvidt de ansatte har mulighet til å få ivaretatt behovet for tilstrekkelig hvile gjennom langvakten, sier NSFs fylkesleder i Rogaland Nina Horpestad i en kommentar til innføring av langvakter.

Horpestad er trygg på at NSF i Time har vurdert disse hensynene opp mot behovet for mer kompetanse i helgene, mulighetene for større stillingsstørrelser for de ansatte og økt rekruttering..

– Det er vanskelige avveininger med gode argumenter både for og imot på begge sider.  Det er ikke tvil om at det å være få folk på arbeid, være alene med mye ansvar og få å støtte deg til også sliter på helsen. Dette kan gjøre deg trett og uoppmerksom i løpet av en travel vakt, selv om den ikke er mer enn 8 timer, mener Horpestad..

Om kommunen velger å søke om langvakter er det til sist NSFs forhandlingsavdeling som vurderer og tar stilling til søknaden.

 

Test hva du vet om helsefaren ved turnus HER.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse