fbpx Studenter jobber gratis Hopp til hovedinnhold

Studenter jobber gratis

Det var vanskelig å si nei når man ble bedt om å ta en ekstravakt i praksisperioden, forteller sykepleierstudent Anna Martine Madsen (bildet).

Anna Martine Madsen (22) er sykepleierstudent ved Universitetet i Agder. Selv om hun er fornøyd med skolen, har hun erfaringer fra praksisfeltet som hun mener ikke er bra. Ifølge henne skyldes det ofte dårlig planlegging og kommunikasjon mellom praksissted og skole. Anna Martine Madsen er utdannet helsefagarbeider og tar fatt på siste året på sykepleierutdanningen nå i høst.

– Mine erfaringer er først og fremst fra sykehjem siden jeg har jobbet i sektoren siden jeg var 16, sier hun.

Student, ikke gratis arbeidsplass

83 prosent av de 2120 sykepleierstudentene som svarte i Sykepleiens undersøkelse har blitt brukt som gratis arbeidskraft, eller kjenner noen som har opplevd det. Madsen mener det er viktig at praksisfeltet ikke ser på sykepleierstudenter som ekstra arbeidskraft, men skjønner at de er der for å lære.

Dette forteller en student i undersøkelsen:

«Det bør bli strengere hvor det er tillatt å ha praksis, at studentene kun går med sykepleier hvis det er mulig (mest med tanke på sykehjemspraksis) og at vi sykepleierstudenter ikke blir utnyttet som gratis arbeidskraft.»

Les Sykepleiens tema om praksis her:

– Vi har jo sykepleierstudenten

– Jeg har vært lærling på sykehjem i to år. Hvis det manglet folk, hendte det at de spurte meg om jeg ville ta en vakt. Da var det opp til meg å si ja eller nei, og jeg fikk betalt dersom jeg tok en vakt. Som sykepleierstudent i praksis har jeg opplevd dette annerledes. Hvis noen er syke og de mangler folk, er det fort at de sier: Vi har jo sykepleierstudenten, så vi trenger ikke leie inn noen. De tenker at jeg skal jobbe en vakt som vikar uten å få betalt for det, forteller hun.

Anna Martine Madsen synes det var vanskelig å si nei.

– Jeg er blitt flinkere til å stå opp for meg selv. Nå tør jeg si at jeg er student, ikke arbeidskraft, sier hun.

– Hva sier de da?

– De stusser kanskje litt fordi de ikke er vant til at studenter sier ifra, men de aksepterer det, sier Madsen.

En annen student i Sykepleiens undersøkelse skriver følgende:

«(...) Som regel blir studentene brukt som arbeidskraft, spesielt i hjemmesykepleien og på sykehjem. Det oppstår farlige og uheldige situasjoner fordi studentene ikke tør å spørre om veiledning i en travel hverdag.»

Egen erfaring

Madsen har flere historier fra praksis som handler om sykepleierstudenter som brukes som arbeidskraft for å lette på trykket i en stresset hverdag.

– Grunnbemanningen er ofte for lav. Når noe akutt skjer, forskyves tidsskjema. Vi som sykepleierstudenter blir da brukt for å ta igjen tapt tid. Vi går ikke på «toppen» av bemanningen slik det er ment, sier hun og forteller følgende historie fra et sykehjem:

– Vi hadde en pasient som på kvelden virket fin, men da jeg kom på jobb neste morgen var pasienten svært dårlig. Min vurdering var at pasienten var i terminal fase og burde få fastvakt. Det var bare hjelpepleiere på vakt og de ville ikke at jeg skulle sitte inne hos pasienten, eller ringe etter fastvakt. Det var en travel morgen, så de ville at jeg skulle hjelpe til med stell. Da første sykepleier kom på vakt, ga jeg henne beskjed om at pasienten virket terminal. Hun gikk inn til ham og gjorde samme vurdering. Jeg måtte fremdeles gjøre stell, men fikk sitte inne hos ham innimellom. Jeg synes det er uverdig at pasienter skal dø helt alene. Det er verken god etikk eller god sykepleie. Tenk om det var din bestefar.

Fakta om undersøkelsen:

Sykepleien har gjennomført en spørreundersøkelse blant sykepleierstudenter og høyskolelektorer. Vi sendte ut spørmål på e-post til 8281 sykepleierstudenter og 403 høgskolelektorer. Uttrekket ble gjort fra NSF sitt medlemsregister. Dette er en spørreundersøkelse som representerer de som svarte på spørsmålene, ikke en vitenskapelig undersøkelse. Undersøkelsen ble sendt ut 1. august og varte til 13. august. Vi fikk svar fra 2120 sykepleierstudenter og 146 høyskolelektorer. Vi fikk svar fra sykepleierstudenter og lektorer ved samtlige høyskoler. De fleste spørsmålene ble sendt til begge gruppene. Noen spørsmål ble kun sendt til en av gruppene på grunn av relevans. I undersøkelsen la vi inn muligheten til at deltakerne kunne komme med egne kommentarer til noen av spørsmålene. Totalt fikk vi 3571 kommentarer fordelt på åtte problemstillinger.

Nå tør jeg si at jeg er student, ikke arbeidskraft. Anna Martine Madsen, sykepleierstudent

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse