fbpx Underbehandler smerte i sykehjem Hopp til hovedinnhold

Underbehandler smerte i sykehjem

Det er viktig å finne et enkelt, men godt kartleggingsverktøy til eldre pasienter.

Det beste hadde vært økt legedekning i sykehjem samt et ambulerende team.

Studien til Gran, Grov og Landmark viser at eldre pasienter på sykehjem ofte blir underbehandlet i forhold til smerter. Som sykepleiere i sykehjem kjenner vi oss igjen problemstillinger som: For lite kunnskap om smertelindring, både hos lege og sykepleiere, mangelfull legedekning, og eldres underrapportering av smerte. Vi savner også et større fagmiljø, der man har rom for faglige diskusjoner av ulike problemstillinger. I tillegg erfarer vi at det ikke er noen tradisjon for kartlegging av symptomer hos den eldre pasienten. 

Det forekommer, slik studien beskriver, at pasienter selv bagatelliserer egne smerter, og at smerte blir underrapportert. Derfor mener vi det er viktig å ha prosedyrer som ivaretar kartlegging.

Det er viktig å finne ett enkelt, men godt kartleggingsverktøy til eldre pasienter. Symptomer på smerte kan arte seg individuelt, og man må prøve seg frem til rett behandling. Der pasienter reagerer med uro kan man mistolke symptomene og forordne beroligende midler.

Det er også viktig med retningslinjer som inkluderer evaluering av effekt av medikamentet få dager etter forordning, for så å kunne justere i samarbeid med lege. Så kan man sette spørsmålstegn ved om medikamentene skal settes på som fast, eller forordnes som eventuell medikasjon. Betenkelighet med eventuell medikasjon er at pasienten da blir prisgitt sykepleier på vakt som må vurdere vedkommendes behov for smertelindring. I en slik utprøvningsperiode er det viktig at personalet observerer og dokumenterer pasienten kontinuerlig. Som det beskrives i studien, er det ofte problemer med kommunikasjon. Smerter blir underrapportert, og man får lite data å evaluere. Det optimale hadde vært et ambulerende smerteteam, sammen med økt legedekning.

Vi ser, som det også beskrives i studien, viktigheten av ordvalg. Eldre benytter sjelden ordet «smerte», og bruker heller ord som «vondt» og «verking». Vår erfaring er at ordet «ubehag» kan være med på å bagatellisere smerten, og assosieres med noe som bare er litt ubehagelig.

Mangelfull kunnskap om smertebehandling forekommer nok ofte, både hos leger og sykepleiere. Fagområdet et stort og komplekst, og kan i mange tilfeller synes uhåndterlig. Denne studien er derfor et kjærkomment bidrag til å sette søkelyset på et alvorlig problem innen eldreomsorgen. 

 

Artikkelen er skrevet i samarbeid med: Anne Kristin Aabrekk, kreftsykepleier i Stange kommune, Stange helse- og omsorgssenter ved avdeling 4.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.