fbpx Seksuelle overgrep oppfattes forskjellig Hopp til hovedinnhold

Seksuelle overgrep oppfattes forskjellig

Det er vanskelig for afrikanske kvinner å snakke med norsk helsepersonell om seksuelle overgrep, blant annet på grunn av ulike oppfatninger av hva et overgrep er.

Å snakke om seksuelle overgrep er tøft, og enda tøffere når man snakker med helsepersonell fra en ukjent kultur.

– I møte med psykisk helsevern kan det være noen faktorer som kan være ekstra utfordrende for afrikanske kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, i forhold til norske kvinner, skriver Kristin Augenie Randi Trane i en artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Trane er faglig veileder ved Senter mot Incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO-ST). Hun har samlet en litteraturoversikt over norsk og internasjonal forskning på seksuelle overgrep.

Ansatte innen psykisk helsevern vil med stor sannsynlighet møte afrikanske kvinner utsatt for seksuelle overgrep. Ifølge statistikk fra landets sentre mot incest og seksuelle overgrep har rundt 70 prosent av de som hadde benyttet seg av sentrenes tilbud også vært i kontakt med psykisk helsevern.

Forskning viser at det i gjennomsnitt tar 17 år før norske kvinner forteller andre om seksuelle overgrep. For kvinner av afrikansk opprinnelse kan det i tillegg være flere kulturelle barrierer mot å dele hva de har opplevd.

– I møte med psykisk helsevern kan det være noen faktorer som kan være ekstra utfordrende for afrikanske kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, i forhold til norske kvinner, ifølge Trane.

For eksempel kan skikken med tvangsekteskap, der ofte svært unge jenter blir giftet bort til eldre menn, virke inn på kvinners opplevelse av hva seksuelle overgrep er – de kan ha vanskelig for å anse tvangssex innenfor ekteskapet som voldtekt.

Flertallet av kvinnene som hadde vært utsatt for kjønnslemlestelse – en skikk som praktiseres i 26 afrikanske land – ville ikke definere dette som et seksuelt overgrep, og kunne reagere negativt på at de fremstilles som ”ødelagte”.

– Det viktigste er likevel at vi først og fremst er opptatt av at vi mennesker har større likheter enn forskjeller, understreker Kritin Augeni Randi Trane.

 

Les:Kristin Augeni Randi Trane: Det er så godt å snakke med deg, men hva kan du gjøre for meg? - Noen sentrale faktorer i møte med afrikanske kvinner utsatt for seksuelle overgrep, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr 1, 2013.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse