fbpx - Se for dere en verden hvor alle er frie Hopp til hovedinnhold

- Se for dere en verden hvor alle er frie

Joy Johnsen

- Alle samfunn har grupper som lever under "slave-lignende" tilstander, sier Joy Johnsen.

Professor Joy Johnsen er professor i kjønnsforskning ved School of Nursing ved University of British Columbia.

Moderne slaveri er ikke noe som bare forekommer i "andre land".

- Det er viktig å være klar over hvilke faktorer som er med på å legge forholdene til rette for at "moderne slaveri" kan blomstre, sier Joy Johnsen.

- Jeg mener at vi alle bidrar til at dagens slaveri eksisterer. Vi kjøper billig tøy og leier inn billig utenlandsk arbeidskraft, sier hun.


Noen tall

  • 27 millioner mennesker utnyttes for profitt.
  • 700 000 mennesker er offer for trafficking hvert år
  • Det finnes 300 000 barnesoldater
  • I Wales og England alene  jobber 2 600 utenlandske kvinner som prostituerte. De er alle ofre for trafficking.


Toppen av ett isfjell

- Det er svært vanskelig å få gode, nøyaktige tall og data på hvor mange som er ofre for det moderne slaveriet. De tallene vi har tror jeg bare er toppen av isfjellet, sier Johnsen.

Den canadiske professoren er også opptatt av de mer usynlige formene for slaveri.  Hun snakker mye om samfunnsforhold som legger til rette for at slave-lignende forhold kan oppstå.

- Grunnen til at det finnes former for slaveri som nesten er usynlige, skyldes at mange av personene det gjelder ikke ser på seg selv som slaver, sier hun.

Ifølge Johnsen er det en tett forbindelse mellom fattigdom, slaveri og frihetsberøvelse.

- Jo mer vi begrenser andres frihet, dess nærmere kommer vi rent slaveri. Hvis vi som sykepleiere skal snakke om moderne slaveri, er det viktig at vi ser på situasjoner som begrenser andres frihet, sier hun.


Hat, krig og fattigdom

- Så hvilke forhold må ligge til rette for at friheten begrenses og slavelignende tilsstander kan oppstå?

- Krig og politisk ustabilitet, og fattigdom er to vesentlige faktorer. Andre forhold kan være rassisme, homofobi, hat og kulturelle tradisjoner som setter noen individer over andre på samfunnsstigen, sier hun.

- Se for dere en verden hvor alle er fri. Det er en stor oppgave å tenke over hvilke forhold som må på plass for at alle mennesker skal kunne være frie, sier hun.


Se på eget land

Fakta om urbefolkningen i Canada

Inuitter utgjør sammen med indianere urbefolkningen i Canada. Idag lever de fleste i omlag 40 små og avsidesliggende samfunn langs nordkysten av det kanadiske fastland og på de arktiske øyer som spenner over 4000 km og fem tidssoner. Kilde: Wikipedia

Det er lett å snakke om land i Afrika som er herjet av krig og hvor vi vet det foregår trafficking.

- Jeg tror det er viktig at vi ser på forholdene i våre egne land, sier hun og trekker frem ett eksempel fra Canada:

- I min by, Vancover, ser vi oppsiktsvekkende statistikk over ungdom blant urbefolkningen og det vi kaller "overlevelses sex arbeid", sier hun (se faktaboks)

Blant ungdom som lever på gaten, er de overrepresentert og 11 prosent av disse ungdomme bruker sex som valutta for å overleve.

- De har sex i bytte mot mat, husrom og beskyttelse. De har liten eller ingen innflytelse på eget liv, og er ofte kontrolert av mektige voksne. Jeg vil kalle dette slavelignende livsvilkår, sier hun.


Løse problemenene

Det er mange bakenforliggende årsaker til at ungdommer som stammer fra urbefolkningen, havner i slike situasjoner.

- De er overrepresentert blant ungdommer som lever på gaten, de blir utsatt for systematisk rasisme også i helsevesenet. Og mange har vært utsatt for overgrep, sier hun.

For å stoppe utviklingen må vi bygge opp lavtersketilbud i lokalbefolkningene for disse ungdommene. Sykepleiere i Canada må sette søkelyset på disse ungdommene. Vi har ikke klart det til nå, sier hun.


En historie til

En annen skjult form for grupper som utsettes for slaveri-lignende forhold, er utenlandske hushjelper.

- Over hele verden finnes kvinner som enten er tvunget, eller selv har reist fra sin familie og sitt hjemland for å jobbe som hushjelp i vestlige land. Vi tenker kanske ikke på disse kvinnen som slaver. Men i Canada har de begrensede rettigheter. Deres oppholdstillatelse er avhengig av arbeidsgiveren. Det skaper et avhengighetsforhold. Arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke for dem. I Canada marginaliseres disse kvinnene. Vi som sykepleiere må skape oppmerksomhet rundt dette, sier Johnsen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.