fbpx – Pleien må vike for golvvask Hopp til hovedinnhold

– Pleien må vike for golvvask

20 truet med å si opp. 5 har gjort det. Tillitsvalgte er bekymret for at sykepleiefaget må vike for praktiske oppgaver.

Det nyoppussete Fyllingsdalen sykehjem i Bergen åpnet 3. desember. Men nyheten som kom i avisen på nyåret, handlet mest om frustrasjon blant de ansatte.

20 sykepleiere skrev under på at de ville si opp kollektivt hvis ikke bemanningen ble økt.

– Vi har gått tjenestevei, men ble ikke hørt, sier Bente Fløisand-Larsen, tillitsvalgt for sykepleierne.

– Vi var ikke med da bemanningen var tema.

 

Ville ikke være kokk

Lise Mikkelsen på rehabiliteringsavdelingen var en av dem som faktisk sa opp.  I mars fortalt hun til Sykepleien at mesteparten av tiden gikk til vasking, matlaging og servering. Hun ville heller utøve sykepleie enn å være kokk og renholder.

– Nå har fem sykepleiere sagt opp, opplyser Fløisand-Larsen.

Det er inkludert Lise Mikkelsen, som fikk et års permisjon, men ville sagt opp uansett.

– Forholdene under måltidene er blitt bedre, men det er fortsatt for få folk.

Fløisand-Larsen mener at akuttplassene i dag er ganske bra bemannet, men er bekymret for rehabiliteringsavdelingen. Mye av jobben der består i å trene med pasientene:

– Det kan skje under stell og i spisesituasjonen. Sykepleierne observerer: Kan pasienten bruke armene? Velter pasienten kopper på grunn av dårlig syn? Observasjonene forteller oss veldig mye. Skal vi observere ordentlig, kan vi ikke gjøre mye praktisk i tillegg.

 

Korttidssykehjem = sykehus

Fløisand-Larsen understreker at korttidssykehjem, som Fyllingsdalen delvis er, likner mer på sykehus enn ordinære sykehjem:

– Ingen pasienter er fastboende. Noen er inne til observasjon før de reiser hjem eller til behandling et annet sted. Det må ikke være sånn at det må skje en ulykke før ledelsen våkner. Dessuten frykter jeg at de unge sykepleierne vil forlate yrket.

Hun påpeker at når sykepleierne på korttids- og rehabiliteringsavdelingen ikke får tid til å utøve sykepleie, så strider det med samhandlingsreformen.

– Den sier jo at det skal satses på forebygging.

 

– Rotete prosess

Tor Engevik, gruppeleder og tillitsvalgt på Løvåsen sykehjem, bekrefter at prosessen på Fyllingsdalen sykehjem har vært rotete.

Han ivaretok noen av sykepleierne som kom fra B-sykehuset under planleggingen av nye Fyllingsdalen sykehjem (se faktaboks).

– Ledelsen startet organiseringsprosessen uten at tillitsvalgte var med på laget. Det er utrolig at en stor kommune som Bergen ikke har rutiner for hva som gjelder når det etableres nye sykehjem. Ledelsen visste jo ikke hva en turnusavtale var.

Han mener at mange ledere ikke vet hva drøfting innebærer:

– De sier de har styringsrett og tror det er nok å informere tillitsvalgte i ettertid. Men ifølge hovedavtalen skal drøftinger skje før styringsretten inntrer. Det er viktig at vi for eksempel kan skrive i protokollen at vi er uenig i bemanningen, fordi det er faglig på grensen.

 

 

– Hardt å være tillitsvalgt i Bergen

Engevik synes det er hardt å være tillitsvalgt i Bergen kommune.

– Vi står alene på hvert sykehjem, gjerne mot avdelingsledere og styrer.

Han mener resultatet blir bedre når tillitsvalgte og ansatte involveres i hele prosessen.

– Vi vil jo ivareta helheten, vi og. Det er ikke økonomisk lurt å kjøre de ansatte så hardt at de blir syke.

Etter sju år som tillitsvalgt ser han at budsjettene gradvis går ned i forhold til konsumprisindeksen.

– Ergo har ikke styrerne annet valg enn å kutte bemanning. Det er kun oss i pleien igjen. Da må sykepleierne i gang med å vaske golv.

 

– Vi har involvert nok

Anita Grinde, seksjonssjef ved korttidssykehjemmet, mener de tillitsvalgte har vært godt nok involvert. Hun viser til at hovedtillitsvalgt var med fra da planleggingen startet, og at de lokale tillitsvalgte kom med senere. 

– Vi har flyttet inn i et nytt sykehjem. Det vil ta tid før alle rutiner er på plass.

Hun mener det er fire sykepleiere som har sagt opp.

– Og de har oppgitt at det er andre årsaker enn for lite bemanning.

– Men 20 sa de ville si opp. Hva er det et tegn på?

– Vi har hatt en prosess om matsituasjonen og endret rutiner. Mange sier de angrer på at de skrev under. De var ikke klar over hva de skrev under på. Oppgavene med mat og servering er ikke annerledes enn ved andre sykehjem.

– Hvor mange angrer?

– Det kan jeg ikke si eksakt.

– Er bemanningen forsvarlig?

– Så langt. Den er ikke mindre enn andre steder. Men på et korttidssykehjem er behovet uforutsigbart, for vi vet ikke hvilke pasienter vi får. Vi må fortløpende vurdere om vi må ta inn ekstra personell, og hvilken fagbakgrunn det skal ha, sier Grinde.

 

Ledelsen visste jo ikke hva en turnusavtale var. Tor Engevik, tillitsvalgt

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse