fbpx Får menn inn i omsorgsyrkene Hopp til hovedinnhold

Får menn inn i omsorgsyrkene

Et unikt prøveprosjekt i Trondheim fikk menn over i omsorgsyrker. Nå vil helseministeren innføre det samme i resten av landet.

Prøveprosjektet ”Menn i helsevesenet” ble startet i 2010 for å rekruttere flere menn til omsorgsyrkene. Siden da har 41 menn startet sitt utdanningsløp mot å bli helsefagarbeidere i Trondheim. Prosjektet er finansiert gjennom Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Mer informasjon om ”Menn i helsevesenet”

– Det er meningsløst å kun rekruttere folk fra det ene kjønnet. Vi trenger å rekruttere fra begge kjønn. Det er også viktig at begge kjønn er representert i tjenestene vi skal gi brukerne våre, sier prosjektleder Frode Rønsberg til NRK Trøndelag.

 

Trenger mennene

Helseminister Jonas Gahr Støre er enig.

– Selv om samfunnet har gått i retning av å bli mer likestilt, er det likevel en stor overvekt av kvinner som velger å utdanne seg til jobber i omsorgsyrkene.

I forrige uke presenterte helseministeren stortingsmeldingen ”Morgendagens omsorg” som viser hvordan Norge skal rekruttere nok folk til helsesektoren for å håndtere eldrebølgen. Et av tiltakene er å innføre prøveprosjektet fra Trondheim i resten av landet.

”Menn representerer kanskje den største ubenyttede ressurs i omsorgstjenesten. Det er urealistisk å tenke seg at framtidas omfattende omsorgsoppgaver vil kunne løses uten at den mannlige halvpart av befolkningen i større grad lar seg rekruttere til helse- og omsorgsyrkene og inntar omsorgsarenaen.

Trondheim kommune har gjort et av de mest vellykkede forsøk på å rekruttere menn til omsorgssektoren. Der står menn nå i kø for å prøve ut helse- og omsorgsarbeid i hjemmetjenester og sykehjem som framtidig arbeidsplass og levevei. Regjeringen ønsker å bygge videre på erfaringene fra Trondheim kommune og gjøre Menn i helse og omsorg til et landsomfattende prosjekt” heter det blant annet i stortingsmeldingen.

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge kommer til å mangle 57 000 helsefagarbeidere i 2035. Hvert år utdannes det 2 200 nye helsefagarbeidere, mens behovet er på 4 500. Bare 10 prosent av de som tar utdanningen er menn.

– Det ligger et stort potensial i å rekruttere flere menn inn i helsesektoren, sier Frode Rønsberg.

 

Fortsatt stor interesse

I forrige måned hadde NAV Værnes, Stjørdal kommune og prosjektet «Menn i helsevesenet» informasjonsmøte for å rekruttere menn inn i helsevesenet i Stjørdal. Responsen var stor.

– Det var 28 menn som møtte opp på møtet, og av dem var det hele 27 som svarte at de ville være med videre i prosessen. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Frode Rønsberg til bladet.no.

I første omgang skal det plukkes ut 20 kandidater, som skal få prøve seg på en åtte uker lang praksisperiode.

– Etter praksisperioden skal vi plukke ut de 15 kandidatene, som får starte på utdanningsløpet mot å bli helsefagsarbeidere, sier Frode Rønsberg.

 

Les: Voksne menn ønsker jobb i helse

Les: Må få menn til omsorgsyrkene

Les: Menn får teste omsorgsjobb

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse