fbpx Målte 120 desibel på intensivavdeling Hopp til hovedinnhold

Målte 120 desibel på intensivavdeling

INTENSIVT BRÅK: Skadelig støy regnes å ligge fra 80 desibel og oppover. Et jetfly som starter ligger på 150. Foto: colourbox

Ved vaktskifte på intensivavdelingen ved Rikshospitalet er det målt støy opp til 120 desibel. Støyen kan sammenlignes med et slagbor og kan forårsake både høyere blodtrykk, muskelspeninger og stress hos pasientene. 

Som arbeidstaker har du rettigheter for arbeidsmiljøet og verneutstyr, men hva med kritisk syke intensivpasienter?

Forskning viser at støy kan:

  • gi høyere blodtrykk.
  • bidra til muskelspenninger, fordøyelsesbesvær med mer.
  • påvirke ufødte barn.
  • bidra til stress, selv når lydnivået er relativt lavt.
  • virke irriterende, trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten.

Intensivsykepleiere forteller at de umiddelbart kan måle høyere blodtrykk og økt puls hos pasientene når støynivået øker.

WHO anbefaler at støynivået på en intensivavdeling ikke overstiger 35 desibel i gjennomsnitt.

Fagartikkelen "Mindre støy på intensivavdelingen" viser at støynivået på en intensivavdeling ved Rikshospitalet kom opp i 120 desibel under vaktskifte. Det er en lydstyrke som kan sammenlignes med et slagbor, skriver artikkelforfatterne.Overrasket

- Ble dere overrasket over hvor høyt støynivået var på intensiv?

- Før vi gjorde målinger visste vi at det var mye støy siden det oppleves som et problem for oss sykepleiere. Men det var først da vi sammenlignet støynivået på intensivavdelingen med lyder fra "virkeligheten", at resultatene ble oppsiktivekkende, sier intensivsykepleier og klinisk spesielist, Kristin Alm-Kruse. Hun er en av de fire forfatterne bak fagartikkelen fra Rikshospitalet. (se figur lengre nede i teksten).

- Er det mulig å redusere støyen til nivået som WHO anbefaler?

- Nei. Det er nok urealistisk. Vi har gjort noen bakgrunnsmålinger på avdelingen som viser at selv ventilasjonssystem og datamaskiner overstiger 35 desibel, sier Alm-Kruse.


- Dempe det menneskeskapte

Fagartikkelen Kristin Alm-Kruse har vært med å skrive, fokuserer på hvordan Rikshospitalet har klart å redusere støy på intensivavdelingen, og hvordan de har fått det til.

Etter målingen ved Rikshospitalet har det blitt iverksatt flere støyreduserende tiltak. Forskning viser at leger og sykepleiere står for for 30–60 prosent av støyen på en sykehusavdeling.

- Det vi enkelt kan gjøre noe med, er den menneskeskapte støyen. Hvordan lukker vi dørene? Må alarmene stå på høyeste volum? Snakker vi med for høye stemmer? sier Alm-Kruse.

 

"Motorsykkel" i korridoren

Støyen fra en røntgenmaskin som ble trillet forbi, ble målt til 98 desibel, ifølge artikkelforfatterne. Til sammenlikning ligger en motorsykkels lydnivå på 90 desibel.

- For å redusere antall besøk fra radiologisk avdeling, forsøkte vi å innføre at legen skulle rekvirere røntgen thorax dagen i forveien, slik at man i større grad fikk lagt undersøkelsene til samme tidspunkt, ifølge artikkelforfatterne.

Ved St. Olavs Hospital har intensivpasientene nå fått enerom, og intensivsykepleierne forteller at det er en ny hverdag både for dem og pasientene.

Les også: - Hørselen er det siste som forsvinner

Figurtekst: Sammenligning av lyder fra Rikshospitalets intensivavdeling og lyder fra dagliglivet.

Helsetilsynet: - Pasienters skal beskyttes

Som arbeidstaker har du rettigheter for arbeidsmiljøet og verneutstyr, men hva med pasientene?

- Pasientene kan ikke være dårligere beskyttet mot de omtalte påvirkningene enn arbeidstagere. Et forsvarlig behandlingstilbud innebærer at inneklima og innemiljø i helseinstitusjoner er av en slik beskaffenhet at de medvirker til å sikre en forsvarlig behandling og ikke medfører risiko for uheldige påvirkninger. Det er Fylkesmannen som fører tilsyn med helsetjenesten inkludert spesialisthelsetjenesten, sier direktør, Jan Fredrik Andresen i Statens Helsetilsyn.


  Ikke undersøkt

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har ikke gjort noen undersøkelser på intensivavdelinger – verken når det gjelder støy eller andre områder.

- Fra vår overvåking, finnes en del tall som går på kontroll over egen arbeidssituasjon og mestring. Noe kan knyttes mot alarmer og utenforstående ting som påvirker egen arbeidssituasjon, samt tall på yrkesgrupperinger, yrkestyper og slikt. Du kan også gå inn på enkelte yrkestyper og se på ulike helseutfall som finnes i disse gruppene, opplyser Sture Bye som er kommunikasjondirektør i Stami.


Hva sier Arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet definerer støy som uønsket lyd. Skadelig støy regnes å ligge fra 80 desibel og oppover. Et jetfly som starter ligger på 150.

En alminnelig samtale ligger på omkring 65 desibel, mens et rop når opp i omlag 80 desibel. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles, øker desibelnivået med tre desibel.


Vanligste yrkesskaden

- Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar er meldinger om hørselskader, skriver Abreidstilsynet i sitt faktaark om støy.

Les Arbeidstilsynets faktaark om støy på arbeidsplassen

Helsedirektoratet kan ikke svare Sykepleien på hvorfor det ikke finnes regler for støyskjerming av intensivpasientene ved norske sykehus.

FILMSNUTT: Ved St.Olavs Hospital har de blant annet gitt pasientene enerom.