fbpx Modne menn velger sykepleie Hopp til hovedinnhold

Modne menn velger sykepleie

I likhet med norske menn er de italienske mennene som velger åstudere sykepleie, litt eldre enn gjennomsnittsstudenten.

Forskningsartikkelen viser forskjellen i antallet menn som velger sykepleie i Norge og Italia på en interessant måte ved å sammenlikne både de kulturelle og samfunnsmessige forskjellene mellom våre land. Det er også spennende å høre om hva som driver så mange flere italienske menn til å velge yrket i forhold til norske menn. Artikkelen egner seg for alle som er interessert i kjønnsproblematikk, likestilling, rekruttering og utdanning av sykepleiere.

Hvis jeg selv skal peke på en fellesnevner blant den mannlige studentmassen i Norge, vil jeg si at de ofte er litt eldre og har gjort andre ting før de valgte å bli sykepleiere. På samme måte ble det hos italienerne trukket frem at sykepleie ofte var et andre valg når det gjaldt karriere. Selv liker jeg å se på det som at vi har modnet oss inn i yrket. For meg har det aldri vært noe utpreget kvinnelig over å gi omsorg til andre personer, det er for meg like naturlig at menn både kan og bør ta del i omsorgsyrkene.

Det virker som at de italienske sykepleierne som ble intervjuet hadde samlet seg i bolker som var «mer prestisjefylte», eller «høyere aktet» blant mennene, som kirurgi- eller operasjonssykepleie. Dette ser vi også i Norge; det er enkelte områder som tiltrekker seg flere mannlige sykepleierne, som akuttsykepleie, ledelse, psykiatri og så videre. Til gjengjeld jobbet de italienske sykepleierne frivillig med mer omsorgsrettet arbeid blant mindre heldige i samfunnet, noe jeg synes er beundringsverdig.

Det blir fremhevet at vi har en lav andel menn innen sykepleie i Norge, hvilket jeg er enig i. Men hvis vi sammenligner oss med for eksempel Danmark, har vi en høy andel mannlige sykepleiere. I Danmark ligger andelen menn rundt 4–5 prosent, men der har de blant annet fortsatt den kjønnete tittelen «sykeplejerske». I flere andre europeiske land er også andelen menn lavere enn i Italia, så vi er flere som har noe å lære av dem. Et annet aspekt som ville vært spennende å høre mer om er hvilket nivå de mannlige sykepleierne i studien er utdannet på. Har universitetsutdannelsen mye å si for at mennene valgte nettopp sykepleie?

Skal vi klare å møte morgendagens krav til antall sykepleiere, må vi satse på å utdanne flere kompetente sykepleiere av begge kjønn. Da må vi ha en real innsats fra myndighetenes side for å sikre både kvalitet i utdannelsen og gode lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse