fbpx Stadig flere studenter per lærer Hopp til hovedinnhold

Stadig flere studenter per lærer

I fjor var det over 27 prosent flere studenter som startet på sykepleierutdanning enn i 2000. Veksten er ikke fulgt opp med tilsvarende økning i antall lærere. Nå er grensen nådd advarer flere studieveiledere.

Det kommer fram i rapporten ”Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen” som Nifu har skrevet på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund.

Les også: 1024270/bekymret-for-sykepleierutdanningen" target="_blank">Bekymret for sykepleierutdanningen


12 prosent over målkrav

På grunn av stort og økende behov for sykepleiere har det vært et uttrykt politisk ønske å trappe opp utdanningskapasiteten. I perioden 2006 til 2011 har utdanningsmyndighetene økt kravet til lærerstedene med nesten 1 000 nye studieplasser. Rapporten fra Nifu viser at ikke bare har lærerstedene oppfylt kravet fra myndighetene, antall frammøtte studenter i 2011 lå 12,6 prosent over målkravet.


Store forskjeller mellom skoler

Det har vært en jevn økning i antall studenter per faglig tilsatt ved lærerstedene siden 2007. Tall fra 2010 viser imidlertid at det er store forskjeller mellom de enkelte lærerstedene. Antall studenter per lærer varierer fra 11.3 til 28,4. Det er særlig fem utdanningssteder som skiller seg ut med relativt mange studenter per faglig tilsatt – fra 20,6 til hele 28,4.


Grensen er nådd

Studieledere og faglærere som ble intervjuet høsten 2011 mener at det til tross for økt opptak av studenter drives forsvarlig undervisning. ”Noe annet kan de for øvrig neppe si” skriver forfatterne bak rapporten i en kommentar.

Flere gir imidlertid uttrykk for at lærestedet ”er i ferd med å nå en grense som vil overskrides dersom utviklingen fortsetter i samme takt og retning”. Den største bekymringen blant studieledere og faglærere er å bevare muligheten til å kunne se den enkelte student. Dette mener de er svært vesentlig i forhold til å sikre studieprogresjon.


Mer tid til forskning

Andelen ansatte med førstestilling-kompetanse ved lærerstedene øker stadig. Disse kan benytte opp til 50 prosent av sin arbeidstid til forskning, tid som tidligere har blitt brukt til undervisning og oppfølging av studentene. Denne ressursforskyvningen fra undervisning til FOU-virksomhet har heller ikke blitt fulgt opp med flere faglig tilsatte ifølge rapporten.

I rapporten blir det også lagt vekt at et stigende studenttall som skal anvende 50 prosent av sin studietid i praksis, vil redusere tilgangen på praksisplasser av tilfredsstillende kvalitet. En utvikling som må tas på alvor.


Les også: 1024211/praksisveiledning-over-telefon" target="_blank">Praksisveiledning over telefon

 

Stadig overopptak

I tillegg til myndighetenes krav om flere planlagte studieplasser, har det i hele perioden vært ”et visst overopptak” til utdanningene. Antall frammøtte studenter i 2011 lå 12,6 prosent over målkravet fra myndighetene på grunn av forventet ”avskalling” blant studentene i løpet av studieforløpet.

Studielederne ser overopptaket som en konsekvens av finansieringsordningen. En av informantene uttrykker det på følgende måte:

”Inntekt per produserte studiepoeng istedenfor finansiering per studieplass, gir et annet perspektiv og en mindre trygg og forutsigbar ramme. Dersom vi får et år med fall i studiepoengproduksjonen så straffer det seg til tross for at vi har tatt opp i tråd med det departementet har forventa.”

Samtlige som er intervjuet opplever at dette bidrar til å øke trykket på det de oppfatter som en allerede presset utdanning.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse