fbpx - Håper regnskapet blir godkjent for 2012 Hopp til hovedinnhold

- Håper regnskapet blir godkjent for 2012

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Bård Olesen, forsikrer at de tar merknadene fra Riksrevisjonen på største alvor. Foto: helsedirektoratet

For tredje år på rad kan ikke Riksrevisjonen godkjenne Helsedirektoratets regnskap.

Hvert år reviderer Riksrevisjonen alle departementers regnskap. Men for tredje år på rad må Riksrevisjonen gi tapt når det gjelder regnskapet for Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har de siste årene fått hard kritikk fra Riksrevisjonen. I 2010 skrev Sykepleien flere artikler om at penger som blant annet skulle gått til rus- og psykiatriprosjekter, ble brukt til ordinær drift.

Les også: - Svært alvorlig

Les også: Helsedirektoratet en "versting"

Les også: - Kunne aldri skjedd i privat sektor


To tredjedeler kan ikke spores

Totalt er regnskapet til Helsedirektoratet på 36 milliarder kroner. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) står for 26 milliarder av det totale budesjettet. Problemet er at Riksrevisjonen ikke kan spore at pengene er brukt til det som er oppgitt  i regnskapet.

Riksrevisjonen kan derfor ikke være sikre på at den delen av regnskapet som gjelder HELFO ikke innheolder vesentlige feil og mangler.

Riksrevisjonen skriver i sin merknad at de ser svært alvorlig på saken og forventer at Helsedirektoratet leverer et reviderbart regnskap for 2012.


- Tror vi klarer det 

- Klarer dere å levere reviderbart regnskap for 2012?

- Vi tror vi skal klare det. Men jeg kan ikke gi noen 100 prosent garanti. Man kan aldri være sikre på at Riksrevisjonen godkjenner regnskap uten merknader, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Bård Olesen.

Han er enig i at det er alvorlig at regnskapet ikke kan godkjennes for tredje år på rad, og forsikrer at Helsedirektoratet tar merknadene fra Riksrevisjonen på største alvor.


Fra NAV til Helsedirektoratet

- Da vi overtok ansvaret for HELFO fra NAV, kunne ikke alle systemene overføres. Vi har derfor opprettet et stort prosjekt som heter ESAKS. Innen 2017/18 skal alle systemer og data fra NAV være tilgjengelig i et nytt og bedre system. Vi begynner overføringen av transaksjoner til det nye systemet i januar 2013, sier han. (Se faktaboks nederst)

Olesen understreker at det IKKE betyr at Helsedirektoratet ikke kan leverer regnskaper som kan godkjennes før den tid.

- Det vi har jobbet mye med, er å få på plass en midlertidig løsning. Vi jobber blant annet med å få gode og detaljerte nok data og rapporter fra NAV, slik at vi for 2012 får godkjent regnskapet, sier han.


Satt inn ressurser

- Men det har ikke fått noen konkrete konsekvenser at Riksrevisjonen ikke har godkjent regnskapet til Helsedirektoratet de siste tre årene?

- Det er ikke riktig. Riksrevisjonens merknader har fått konsekvenser. Vi har blant annet satt inn flere ressurser i form av økt bemanning for å få på plass løsninger. Vi har også vært i dialog med Riksrevisjonen for å få råd slik at vi skal klare å levere regnskap som blir godkjent.

- Hvilke råd har Riksrevisjonen gitt dere?

- Jeg har ikke selv deltatt på møtet, men Riksrevisjonen har gitt nyttige råd. Samtidig er de en uavhengig instans som ikke vil gi råd som "binder" dem. Dersom Helsedirektoratet ikke får godkjent regnskapet i 2012, kan ikke vi kan ikke komme tilbake til dem og si: " Vi gjorde alt dere sa, likevel godkjente dere ikke regnskapene våre". Rådene de gir er på det mer overordnede planet, forklarer Olesen.

 

Fakta om HELFO:

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) ble opprettet 1. januar 2009 og er en ytre etat under Helsedirektoratet. Organisasjonen har totalt 550 medarbeidere. HELFO skal ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen

HELFOs formål:

  • forvalte samfunnets helseøkonomi på en korrekt og effektiv måte innen de områder HELFO har ansvar for
  • ivareta kundenes rettigheter og yte profesjonell service
  • gi faglig grunnlag for statens styring og utvikling av samfunnets velferdsordninger på helsetjenesteområdet
  • være et aktivt utviklingsmiljø for å sikre kvalitet, serviceorientering og effektivitet innen helseøkonomiforvaltningen

 

Les også: - Svært alvorlig

Les også: Helsedirektoratet en "versting"

Les også: - Kunne aldri skjedd i privat sektor