fbpx Åpenhet er viktig Hopp til hovedinnhold

Åpenhet er viktig

Relasjonen til veileder er av stor betydning for studentenes læringsutbytte i praksisperioden.

Jeg tror det vil være hensiktsmessig for studentenes læringsutbytte i praksis, å fokusere på betydningen av relasjonen mellom student og praksisveileder. En god relasjon mellom sykepleierstudenten og veilederen i praksis er, ifølge sykepleierstudentene som ble intervjuet i denne studien, avgjørende for hvordan de opplevde praksisperioden. Studentene som hadde en god relasjon til veileder opplevde økt selvtillit og tro på egne ressurser i praksisperioden, mens de med en dårlig relasjon ble usikre og dette påvirket læringsutbyttet negativt.

Når det gjelder praksisstudiet er skolen opptatt av at studentene skal nå visse læringsmål. Dette er viktig, men faktorer som kan påvirke læringsutbyttet, eksempelvis relasjonen til veileder, kunne kanskje vært mer vektlagt. De fleste av mine medstudenter tenker mye på relasjonen til og samarbeidet med veilederen, fordi dette har betydning for å nå målene. Mange opplever usikkerhet knyttet til å være nye på en praksisplass. Støtte og trygghet fra veileder vil bidra til å gjøre utfordringer i praksisfeltet lettere å takle. Dette vil være positivt for læringsutbyttet og målene vil automatisk bli lettere å nå. Hvis studenten derimot har en dårlig relasjon til veileder kan det tenkes at man blir mer tilbakeholden i praksis. Studenten kan bli reddere for å feile fordi han eller hun er usikker på hvordan veileder vil respondere.

Jeg tror også det er svært viktig at studenten regelmessig får konkrete tilbakemeldinger på både utførelse av arbeidsoppgaver og atferd generelt. Dette trekkes også fram i artikkelen. Konstruktiv kritikk gjør det mulig å korrigere feilene fram mot sluttevalueringen. Men like viktig er det å få jevnlige tilbakemeldinger på det man gjør bra, slik at man bygger opp selvtilliten. I den forbindelse er åpenhet viktig. Der jeg studerer innleder vi praksis med en forventningssamtale med praksislærer og sykepleieren som skal være veileder. Der utveksler vi forventninger vi har til hverandre. Her forteller veileder for eksempel at hun forventer at studenten møter presis og viser initiativ i perioden. Dette møtet kan være en fin anledning til å bygge opp en god relasjon fra begynnelsen av. Studenten kan for eksempel formidle at hun eller han ønsker regelmessige tilbakemeldinger og at man ønsker en åpen dialog. Dette vitner også om initiativ fra studentens side, noe som kan bidra til å skape tillit hos veileder. Åpenhet om hvordan man ønsker at samarbeidet skal være både fra student og veileder, tror jeg kan være nøkkelen til å skape en god relasjon fra begynnelsen av.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse