fbpx Samhandlingsreformen mulig årsak til kutt Hopp til hovedinnhold

Samhandlingsreformen mulig årsak til kutt

Både KS, Mental helse, Laila Dåvøy og foretakstillitsvalgt i OUS, Merete Norheim Morken, ser samhandlingsreformen som en medvirkende årsak til at det i dag kuttes i psykisk helsetjenester over hele landet.

I tråd med reformen får kommunene nå 4 000 kroner i «bot» per døgn dersom de ikke kan ta imot utskrivningsklare somatiske pasienter. Per i dag finnes det ingen lignende økonomiske virkemidler når det gjelder psykisk helsevern. Psykisk helsevern skal inn i samhandlingsreformen i 2016.

– Hvis det ikke svarer seg for kommunene å bygge opp psykiatrien, er det ingen grunn til å tro at de gjør det. Det naturlige vil være at kommunene konsentrerer seg om tilbud til somatiske pasientene. For har de ikke tilbud til disse pasientene, koster det kommunen penger, sier Dåvøy.

Merete Norheim Morken, foretakstillitsvalgt for NSF ved Oslo universitetssykehus, kjenner heller ikke til at kommunene skal straffes økonomisk dersom de ikke kan ta imot psykisk syke som skrives ut fra sykehus. Selv ikke etter 2016.

– Paradoksalt nok er den største delen av utskrivningsklare pasienter ved OUS psykisk syke, sier Norheim Morken.

Heller ikke KS kjenner til konkrete planer om økonomiske virkemidler for når psykiatrien skal inn i samhandlingsreformen.

– Innenfor rus og psykisk helse er det nødvendig med et langt bedre kunnskapsgrunnlag før det kan vurderes økonomiske virkemidler à la somatikken, sier Gudrun Haabeth Grindaker i KS.

Ifølge henne har opptrappingsplanen vært et solid ressursløft for kommunene.

Også Mental Helse mener samhandlingsreformen er hovedgrunnen til at det kuttes i psykiske helsetjenester. De merker økt uro blant medlemmene sine og ser flere tegn på at det kuttes i psykisk helsebudsjettene rundt omkring i Norge.

– Samhandlingsreformen er delvis satt i gang, noe som innebærer at kommunene har fått et større ansvar for helsetjenestene til befolkningen. Men øremerkingen av midler til psykisk helsesektoren, som ble innført under opptrappingsplanen, er falt bort, sier kommunikasjonsleder Tonje Rock Løwer.

Hun er redd mennesker med psykiske helseproblemer vil bli liggende på sykehus fordi kommunen ikke trenger å betale.

– Kommunen prioriterer helsetilbud til somatiske pasienter fordi de er forpliktet til å betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus på grunn av manglende tilbud i kommunen, tror Løwer.

– Samhandlingsreformen gir ikke kommunene økonomiske virkemidler til å bygge opp det psykiske helsetilbudet i kommunen.

Mental Helse mener at det beste er å gi mennesker med psykiske helseproblemer et tilbud i nærmiljøet og ser derfor med bekymring på at man kutter i de lokalbaserte lavterskeltilbudene.  

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse