fbpx Oppgitt over sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Oppgitt over sykepleierne

Når sykepleierne er mest opptatt av fri i helgen, får Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl (bildet) lyst til å gi opp hele deltidsprosjektet - og sende pengene tilbake.

Les også Sykepleiens tema om deltid.

Vefsn er blant kommunene som har fått prosjektpenger – 3,5 millioner kroner – for å redusere ufrivillig deltid blant de ansatte.

På rådhuset har personalsjef Kari Bjørnli og kommunalsjefen for tjenesteområde omsorg, John-Arvid Heggen, booket møterom og fylt kaffekannen. De skal forklare hvordan pengene skal brukes. Egentlig har de arbeidet i mange år for å få ned den ufrivillige deltidsjobbingen, men de er langt fra mål.

– Det første målet var å få bort alt under 50 prosent. Vi hadde mange nede i stillingsprosenter på under 20, forklarer Heggen.

Det viste seg å være mer komplisert enn som så. Skulle hver enkelt ansatt opp i prosent, så ble resultatet i mange tilfeller at hun måtte ta en eller annen form for oppdelt stilling. Én deltidsbrøk på den vanlige arbeidsplassen, og så noen prosent til på en annen enhet, eller blant sykevikarene i den kommunale ressursbanken.

– De som vil ha ekstra vakter, shopper her og der på ulike avdelinger. Men når det kommer inn i ordnede former og de ikke kan styre selv at de arbeider på flere steder, så vil de ikke, sier Kari Bjørnli.

Hun skjønner at det kan oppleves som vanskelig å arbeide i flere enheter.

Foreløpig er det ikke bestemt hvordan prosjektmillionene skal brukes. Men personalsjefen vil gjerne sette inn ressurser for å øke kompetansen hos den enkelte. Det vil gjøre det lettere for de ansatte å hoppe inn også på andre enheter. Hun vil også gi avdelingene ressurser til å finne ut hvordan den uønskede deltiden kan løses lokalt.

Foreningskrangel

Fullt så enkelt er det likevel ikke. For når turnus og arbeidstid skal diskuteres i Vefsn kommune, blir det bråk. Mellom partiene i kommunestyret, mellom ledelsen og de tillitsvalgte – og mellom fagforeningene innbyrdes. Fagforbundet og flertallet i kommunestyret mener nemlig at helgebelastningen skal være mest mulig lik mellom alle ansatte, og at det vil redusere den uønskede deltiden.

– De snakker om «lojalitet». Det ordet liker jeg ikke i det hele tatt, sier NSF-hovedtillitsvalgt Turid Fagereng.

– Det virker som om kommunen skal likestille hjelpepleiere og sykepleiere. Det synes jeg heller ikke er riktig.

Resultatet kan bli at mange som har arbeidet hver tredje helg, nå må arbeide tre av åtte helger. Et annet resultat: Utmeldinger fra Fagforbundet.

– Vi har ikke noe tall på nyinnmeldte i Sykepleierforbundet ennå. Men etter dette er Delta blitt større enn Fagforbundet i helsesektoren her i kommunen. Vi samarbeider med Delta i denne saken, mot å øke helgebelastningen, sier Fagereng.

 

Truer med prosjektstopp

Det tas ikke godt imot på rådhuset. Ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) har pyntet seg i anledning at det relativt ferske kommunestyret skal fotograferes. Ordene, derimot, pynter han ikke særlig på:

– Sykepleierforbundet vil se på hele rammeavtalen på nytt. De ønsker ikke å være med på dette, høres det ut til. Vel, er det slik, så er vi ikke sikre på om det er noen vits i å være med på prosjektet. Da kan vi like gjerne sende tilbake pengene! sier Løvdahl.

Samtidig med at Løvdahl og kollegene stiller opp for fotografen, har Fagereng satt seg ned sammen med åtte av medlemmene sine rundt et bord på sykehjemmet. De blir provosert av ordføreren, for å si det forsiktig:

– Vi skryter av at Norge er et demokrati – men her er det bare noen få som styrer, og vi som arbeider her, blir ikke hørt. Og vi skryter av at vi har ytringsfrihet. Men når vi ytrer oss, blir vi straffet, sier Beret Kulstad Fossberg.

Hun arbeider i miljøtjenesten, og før hun satte seg til bords, stilte hun spørsmålet om hun i det hele tatt hadde lov til å uttale seg til pressen. Kollegene beroliger henne: Vefsn kommunestyre har vedtatt at de ansatte har lov til å ytre seg.

– Det er ikke stillingsprosenten de ansatte snakker mest om – det er å slippe å jobbe mer enn tredjehver helg. Folk med unger har lyst til å gjøre noe sammen med ungene sine, konstaterer hun.

– Og fremdeles er det noen som må arbeide annenhver helg. Selv om de vedtar dette, har det ikke hjulpet, sier Hege Tangen, som er sykepleier på Vefsn sykehjem.

 

Vil ha deltid

– Vi har en kollega som er gift med en mann som også arbeider turnus. De har fri samtidig hver 11. helg, forteller Lill-Karin Aanes.

Sammen med kollega Siv Andreassen er hun mer bekymret for samhandlingsreformen enn for uønsket deltid. De arbeider på lindrende enhet, med seks plasser sentralt i Mosjøen. Nå frykter de at fagmiljøet forsvinner og at den palliative behandlingen blir kraftig kuttet, parallelt med at helgebelastningen altså blir større.

– Det er mange som ønsker deltid, også, sier Aanes.

– Vi er forskjellige individer på forskjellige stadier i livet, og det er ikke alle som ønsker 100 prosent, konstaterer Andreassen.

Blir turnusen for ille, sier hun ganske enkelt opp. Det er alltids ny jobb å få.

Da enheten startet for 11 år siden, var det opp til de ansatte selv å finne en løsning på stillingsprosenter og turnus. Slik vil kommunalsjef John-Arvid Heggen gjerne gjøre det igjen:

– Vi vil myndiggjøre de ansatte, og la dem få velge så langt råd er, sier han.

Det betyr likevel ikke at han uten videre vil si ja til at hver enkelt enhet kan finne løsninger for å unngå vakt oftere enn hver tredje helg.

– Vi må hindre at ansatte rømmer fra en avdeling med stor helgebelastning til en avdeling med mindre helgebelastning, sier Heggen.

 

Økt grunnbemanning

Turid Fagereng og NSF vil helst bruke ressursene til å øke grunnbemanningen. Hun har heller ikke særlig tro på at kommunen vil gi de enkelte enhetene friere tøyler til å legge opp sine egne turnuser:

– En av avdelingene kom nettopp med forslag om hvordan de kunne klare seg med én ansatt mindre i helgene. De ville heller ha det litt tøffere hver sjette helg enn å måtte arbeide flere helger. Det gadd ikke lederne å høre på, en gang!

– Vi blir overstyrt; vi er ikke med i prosessen, istemmer Siv-Helen Storvassli og Evy Mikalsen – henholdsvis sykepleierstudent som har en liten rekrutteringsstilling ved siden av studiene, og sykepleier i hjemmetjenesten.

– Vi får bare beskjed om hvordan det skal være; turnusen blir tredd nedover hodene på oss.

Turbulente tider til tross – alt håp om en god løsning er ikke ute. Kommunen vil utrede videre:

– Nå ber vi rådmannen utrede ordninger med økt kompensasjon for helgearbeid, forteller Mildrid Søbstad. Hun er varaordfører, og formulerte det omstridte forslaget om økt helgebelastning for de ansatte. – Det er for tidlig å si hva som blir resultatet – men vi ønsker oss flere alternativer.

Det første målet var å få bort alt under 50 prosent. John-Arvid Heggen, kommunalsjef for tjenesteområdet omsorg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse