fbpx - Må ta grep om røntgenkø Hopp til hovedinnhold

- Må ta grep om røntgenkø

Illustrasjonsfoto. Strålevernforskriften sier at all strålebruk skal være berettiget. Foto: Colourbox

Både fylkeslegen og Statens strålevern ber Ullevål prioritere hardere på røntgen.

Etter nyttår måtte kreftpasienter på Ullevål vente opptil tre måneder på planlagte røntgenundersøkelser. Det er satt inn strakstiltak for å ta unna køene, men ifølge Kristian Fosså, foretakstillitsvalgt for røntgenlegene, er det mange plan B-løsninger. Blant annet må en del pasienter overføres fra MR til CT. Det er ikke i tråd med nasjonale retningslinjer, som sier at bruken av CT skal reduseres, fordi stråling øker kreftfaren.

– Vi må kontrollere unge gutter med testikkelkreft med CT, fordi det ikke er kapasitet på MR. Det er ikke noe vi ønsker, sa Fosså til Sykepleien i februar.


Følger ikke kravene

Dette er heller ikke i tråd med kravene til Statens strålevern.

– Strålevernforskriften sier at all strålebruk skal være berettiget, sier seksjonssjef Eva G. Friberg i strålevernet.

– Nytten skal være større enn risikoen. Dersom henvisningen viser at undersøkelsen er berettiget, er det radiologens ansvar å påse at den mest hensiktsmessige undersøkelsesmetoden velges. I dette tilfellet er det CT eller MR. Ut fra et reint strålevernperspektiv vil praksisen på Ullevål ikke være i overensstemmelse med kravene vi stiller, sier hun.

Men hun legger til at faktorer som tilgjengelighet på MR må tas med i vurderingen.


Må prioritere

Friberg påpeker at strålevernet er opptatt av at rett person kommer til rett undersøkelse, til rett tid. De undersøkelsene som ikke er hensiktsmessige skal ikke utføres.

– Å få bukt med undersøkelser som ikke er hensiktsmessige vil forhåpentligvis kunne øke kapasiteten. Situasjonen på Ullevål belyser at MR-kapasiteten er sprengt og at helseforetaket må ta noen grep for å få bukt med de lange køene, sier hun.


Vil ikke prioritere

Fylkeslegen i Oslo er varslet om situasjonen på røntgen, men har ikke konkludert i saken. Røntgenavdelingen på Ullevål må nedbemanne med rundt 30 årsverk i 2012, dersom budsjettet skal holdes. Det betyr at aktiviteten reduseres med rundt fem prosent. I et brev til fylkeslegen skriver avdelingsleder Hans-Jørgen Smith at aktiviteten ved de kliniske avdelingene skal ned tilsvarende.

– Så langt er etterspørselen etter radiologi ikke blitt merkbart mindre. Skjerming av kreftpasienter vil kreve en streng prioritering, der andre pasientgrupper vil måtte få et betydelig redusert tilbud. Dette er en prioritering som ikke kan foretas av radiologi, skriver Smith.


Følger med

Men assisterende fylkeslege Helge Worren sier kreftpasienter og alvorlig skadede er naturlig prioriterte grupper for en radiologisk avdeling.

– Ledelsen, så vel av avdelingen som av helseforetaket, må ta et ansvar for prioriteringen. Dette bør skje ut fra hva som er faglig forsvarlig, og det vil også være vårt anliggende i en oppfølging av denne saken, sier han.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.