fbpx – Jeg trengte hjelp til å holde hverdagen i gang Hopp til hovedinnhold

– Jeg trengte hjelp til å holde hverdagen i gang

Heidi Andersen mener de ansatte på døgnenheten Alna DPS ga henne akkurat det hun trengte: Trøst og et spark bak.

I 2009 hadde Heidi Andersen et treukers avlastningsopphold på Alna DPS døgnenheten.

– Jeg vet ikke hva jeg ville gjort hvis jeg kom i en liknende situasjon i dag, forteller hun.

– Jeg slet med traumer, livet mitt var kaotisk og jeg var forferdelig sliten. Den første tiden sov jeg hele tiden, forteller hun.

 

Positivt møte

Oppholdet på døgnenheten forandret livet hennes. I dag bor hun i Østensjø bydel.

– Bydelen har en avlastningsenhet tilsvarende Alnas døgnenhet, men kapasiteten er sprengt og i praksis utilgjengelig for de fleste. Det blir et tilbud for de sykeste, sier Andersen.

– Jeg har en kompleks bakgrunnshistorie med traumer, og oppholdet på døgnenheten til Alna DPS var mitt første positive møte med psykisk helsetjeneste.

Andersen er bekymret for alle dem som nå mister et godt tilbud i nærmiljøet. Hun mener å se en tendens til at flere og flere lavterskeltilbud innen psykisk helse forsvinner.

– Mange brukere av slike tilbud blir i stedet sittende mye alene. Jeg tror det vil gjøre dem sykere og føre til at mange ender opp på akuttpsykiatrisk avdeling på sykehus i stedet, sier hun.

– På sykehuset har ikke de ansatte den samme kunnskapen om brukernes nettverk, og de samarbeider heller ikke like tett med fagfolk i bydelen som de gjør i lavterskeltilbudene.

 

Nærhet viktig

Hun tror ikke brukerne av døgnenheten på Alna DPS vil dra til Grorud eller Follo hvis tilbudet erstattes der.

– Nærhet og tilgjengelighet har mye å si. Reisevei vil være en terskel for mange. Jeg har møtt mange som betrakter døgnenheten på Alna som sin nærmeste familie, og for disse er tilbudet uerstattelig, mener hun.

Under avlastningsoppholdet fikk Andersen hjelp av de ansatte til små praktiske hverdagsting hun ikke mestret alene, som å gå til legen, NAV eller postkontoret.

– Jeg trengte hjelp til å holde hverdagen i gang. Og på Alna DPS døgnenheten stiller de krav til brukerne. Man får omsorg og hvile, men innenfor gitte rammer.

 

Fleksibelt

Andersen mener det ikke bare er trygghet og støtte brukerne mister når døgnenheten legges ned.

– De ansatte har også en unik traumekompetanse.

Heidi Andersen fikk et bedre liv etter oppholdet på Alna DPS. I dag er hun student på videreutdanning i norsk for lærere, speiderleder, har samboer og trener. Likevel hadde hun lenge stor glede av jevnlig telefonkontakt med de ansatte.

– De har vært der for meg når jeg trengte dem, og jeg har alltid følt meg velkommen hvis jeg har stukket innom dem på dagtid, forteller hun.

 

Ble bedt om å slutte

– Bare begynn å søke andre jobber, dere slipper oppsigelsestid.

Dette var beskjeden de ansatte ved døgnenheten på Alna DPS fikk av ledelsen i psykiatrisk divisjon i Ahus i desember. Psykiatrisk sykepleier Tone Brita Instefjord fulgte ledelsens oppfordring og begynte i ny jobb 1. februar. Hun mener flere av brukerne mister et viktig holdepunkt i livet når døgnenheten på Alna DPS legges ned.

– Det blir sagt at døgnavdelingene på DPS-ene på Follo og Grorud skal ivareta brukerne av Alna DPS, men da faller selve grunntanken om DPS som et lokalbasert tilbud bort.

Hun peker på at de ansatte ved døgnenheten på Alna DPS sitter på viktig kunnskap om brukerne og bydelen. 

– Vi samarbeider med brukernes nettverk, fagfolk i bydelen og NAV. Denne kunnskapen forsvinner når døgnenheten nedlegges og de ansatte forsvinner til nye jobber, mener hun.

Ahus-direktør: - Forsvarlig å legge ned

 

Sårbar gruppe

– Brukerne ved døgnenheten på Alna DPS er i en sårbar livssituasjon. Mange av dem har langvarige psykiske lidelser og trenger all den stabiliteten og tryggheten de kan få, forteller Instefjord.

– Flere har sosiale problemer, noen er uten bolig, eller er traumatiserte og med lite nettverk. De færreste har ressurssterke pårørende som kan tale deres sak. Mange av disse vil ikke være i stand til å benytte et tilbud utenfor sitt eget nærmiljø.

Hun tror alternativet for disse brukerne blir akuttinnleggelser på sykehus.

– Men sykehusene kan ikke følge opp pasientene over tid på samme måte som DPS. Jeg frykter at brukerne vil ende opp som kasteballer i systemet. Alna DPS står for et bredt, lokalbasert tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten. Nedleggelsen av døgnenheten vil bety et snevrere tilbud til psykisk syke i Alna bydel, mener Instefjord.

– I tillegg er døgnenheten på Alna DPS lite byråkratisk og kan ofte tilby brukerne plass på dagen. De ansatte er voksne, stabile fagpersoner som fokuserer på brukernes egen mestring og på det friske i mennesket.

 

Føler seg illojal

Ifølge Instefjord er fagfolk ved DPS dypt bekymret over nedleggelsen.

– Ved Alna DPS blir brukerne møtt med respekt og likeverd. De føler seg hørt og sett. Vi snakker om mennesker som trenger mye trygghet og som tåler forandringer dårlig. For disse kan små endringer medføre store kriser, påpeker hun.

Hun synes ikke valget hun tok om å finne seg en ny jobb var enkelt.

– Det føles illojalt mot kollegaene på Alna å slutte, samtidig som situasjonen ble veldig utrygg. Da det dukket opp en jobb jeg hadde veldig lyst på, grep jeg sjansen, forteller Instefjord.

– De øvrige ansatte ved døgnenheten Alna DPS er lovet nye jobber i systemet, samtidig som det er ansettelsesstopp. Ledelsen kaller det omorganisering, men jeg frykter at det i realiteten er nedskjæringer vi står ovenfor, sier hun.

 

Brukerne ved døgnenheten på Alna DPS er i en sårbar livssituasjon. Tone Brita Instefjord

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse