fbpx Alkoholbruk gir økt sykehusinnleggelse Hopp til hovedinnhold

Alkoholbruk gir økt sykehusinnleggelse

Antall innleggelser i somatiske sykehus med alkoholrelatert hoveddiagnose har økt med over 50 prosent i perioden 2005-2010.

Det viser Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) sin rusmiddelstatistikk for 2011.

Antall innleggelser ved somatiske sykehus med alkoholrelaterte hoveddiagnosene har økt fra 2 950 i 2005 til 4 482 i 2010. Økningen er vesentlig større for menn enn for kvinner.

Tallet er med stor sannsynlighet vesentlig høyere, ifølge rapporten. Det begrunnes med blant annet at sykehusinnleggelser på grunn av voldsskader, selvmordsforsøk eller ulykkesskader, vil alkoholpåvirkning kunne være en utløsende faktor, uten at dette kommer fram av diagnosen.

Alkoholpåvirkning eller langvarig alkoholmisbruk vil også kunne være årsak til utvikling av en rekke andre sykdommer, og dødsfall som følge av disse, uten at dette framkommer av statistikken.

- Dette innebærer at tallene vi har for omfang av dødsfall og sykehusinnleggelser som skyldes alkohol, bare utgjør en del av det totale omfanget, heter det i rapporten "Rusmidler i Norge 2011".

 

Flere i LAR

Ved starten av 2011 var over 6 000 personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge. Det tilsvarer en økning på 66 prosent i perioden 2005-2010. På sprøyterommet i Oslo ble det i 2010 foretatt 28 368 injeksjoner.

Når det gjelder kjøring under påvirkning av alkohol og andre rusmidler er tallene stabile.  Antall beslag av heroin, cannabis, amfetamin og kokain har hatt en jevn økning fra 2008 til 2010.

 

Stabil omsetning

Rapporten viser ellers at det registrerte salget av snus fortsetter å øke, mens sigaretter og rulletobakk har en synkende kurve. Alkoholomsetningen i Norge totalt har vært ganske stabil de siste par årene. Omsetningen av brennevin, vin, og øl pr. innbygger ligger betydelig lavere i Norge sammenlignet med resten av Europa.

 

Les: Rusmidler i Norge 2011

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse