fbpx Lavere kompetanse i ferien Hopp til hovedinnhold

Lavere kompetanse i ferien

Foto: colourbox
Ufaglærte vikarer blir sittende på vaktrommet for det er så mange oppgaver de ikke kan utføre.

Ledige sykepleiervakter blir ofte fylt av ufaglærte i ferietiden. Dette er en av konklusjonene til en gruppe hovedtillitsvalgte fra kommunehelsetjenesten som er samlet i Sarpsborg. De representerer hele Østfold.

Det er tid for å oppsummere sommeren. Eller «den store lakmustesten», som fylkesleder Karen Brasetvik kaller det.

– Så, hvordan har det gått i sommer? spør Brasetvik forsamlingen som rasler med papirene de har foran seg.

– Vi begynner med bykommunene, sier hun.


Tilbakeblikk

NSF Østfold gjennomførte en undersøkelse i mai om hvordan sykepleiebemanningen var i de forskjellige kommunene. Fra kartleggingen kom det klart frem at de aller fleste kommunene og institusjonene dekket opp ledige sykepleiervakter med pleiere med lavere kompetanse.

– Det gjelder hele uken, ikke bare i helgene, sier Brasetvik.

Et annet viktig poeng er at det er den planlagte bemanningen partene inngår turnusavtale om.

– Endringer i bemanning og bemanningssammensetning som ikke er avtal med tillitsvalgte, er avtalebrudd, sier Brasetvik.


Funn

Brasetvik trekker frem noen funn fra kartleggingen. For å begynne med det positive:

Hvaler kommune (hjemmebaserte tjenester) hadde 33 ledige sykepleiervakter i denne toukersperioden. Av disse ble 23 erstattet med sykepleier, 3 med lavere kompetanse, mens det ikke ble satt inn vikar i 7 ledige sykepleiervakter.

Hvaler utmerker seg ved hovedsakelig å erstatte sykepleiere med sykepleiere. Så et eksempel som ikke er like bra:

På sykehjemmet i en mindre kommune var 68 av 119 sykepleiervakter ledige. Her ble samtlige dekket av personell med lavere kompetanse.

En fersk studie om forholdet mellom faktisk og planlagt bemanning basert på data fra 14 kommuner i Norge, viser at sykepleierbemanningen er 24 prosent lavere enn planlagt. Tilsvarende underdekning for helsefagarbeidere er 18 prosent. Disse vaktene erstattes med ufaglærte.

– Resultatene fra denne studien stemmer godt med vår egen kartlegging. Det er bekymringsfullt ettersom Østfold ligger under landgjennomsnittet når det gjelder sykepleierbemanning. Den er helt marginal slik det er i utgangspunktet, sier Brasetvik.


Store forskjeller

Da undersøkelsen ble gjort, var det vanlig drift. Fylkeslederen er derfor spent på hvordan det ser ut etter en hektisk sommer. NSF Østfold og de tillitsvalgte har gjennom flere år prøvd å få arbeidsgivere til å planlegge sommeren lang tid i forveien. Tillitsvalgte har også jobbet hardt for å få til gode lønnsavtaler for sommeren for å sikre nok folk.

– Tilbakemeldingene viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune. De som har vært flinke til å planlegge, kommer best ut. De som frister med ekstra lønn, har lyktes best i å få dekket ledige sykepleiervakter med sykepleiere, sier fylkeslederen.


Ros og ris

På spørsmål om hun ønsker å trekke frem noe som har vært flinke, velger hun Fredrikstad.

– De har valgt å bemanne opp i ferien. Det er stikk i strid med hva de fleste gjør. Fredrikstad kommune blir mindre sårbare dersom folk blir syke, eller det skulle skje noe uventet. Da «tåler» man bedre en sommer, sier hun.

I tillegg har Fredrikstad gitt topplønn pluss 50 kroner timen til nyutdannete sykepleiere i sommer og 1000 kroner ekstra for ekstravakt i helgen, som kommer i tillegg til eventuell overtidsbetaling.

Brasetvik ønsker ikke å trekke frem noen spesielt negative kommuner, men sier generelt:

– Som du hørte fra de tillitsvalgte her i dag, folk strekker seg langt for å få sommeren til å gå opp. De som får det tøffest, er de som begynner planleggingen sent, og som ikke vil gi noe ekstra lønn eller andre goder, sier hun.


Overraskende

Fylkeslederen synes det var overraskende å høre om ufaglærte som sitter på vaktrommet uten oppgaver, mens de faglærte jobber seg halvt i hjel.

– Det er interessant. Ikke minst i forhold til undersøkelsen vi gjorde tidligere i år. Det å leie inn ufaglærte gir flere hender, men det er så mange oppgaver de ikke kan utføre at de blir sittende uten noe å gjøre. Det blir dyr arbeidskraft, konkluderer hun.

Og det var mange av de fremmøtte som fortalte nettopp slike historier.


Vikarbyrå

Mange kommuner baserer sommeren på innleide vikarer fra byråer. Ifølge de tillitsvalgte, var dette mer eller mindre mislykket i år.

– Problemet var at byråene ikke klarte å levere vikarer med den kompetansen vi ble lovet og hadde avtale om. Jeg har fått meldinger om at der det var lovet folk, dukket de rett og slett ikke opp, sier tillitsvalgt Ylva Marthinsen fra Fredrikstad kommune.

– Hva skjer når byråene ikke klarer å levere?

– Det vet jeg ikke ennå, men dette må jo få konsekvenser, sier Ylva Marthinsen.


Alvorlig

På møterommet i Sarpsborg fortelles mange sommerhistorier. Det virker som om det er sykepleiere det har vært vanskeligst å få tak i. I minst tre kommuner har legestudenter blitt erstattet med sykepleiere. Erfaringen er variert. Ett sted gikk det riktig galt.

– En legestudent trakk opp antibiotika fra ampulle og injiserte det rett inn i pasientens kanyle. Pasienten hylte. Det var rett og slett livsfarlig, sier den tillitsvalgte som forteller historien.

Det ble ført avvik på hendelsen. Men Helsetilsynet er ennå ikke koblet inn.

– Dette er noe vi bør ta opp med Legeforeningen og Helsetilsynet. Hvilke oppgaver skal man kunne regne med at en legestudent på femte året behersker? Dersom denne saken går til Helsetilsynet, kan konsekvensene bli skjebnesvanger for studenten. Jeg tror også Legeforeningen ønsker klare ansvarsregler for dette, sier Brasetvik.

En annen tillitsvalgt forteller også om en legestudent som ble fortvilet da han skulle sette sprøyte.

– Han hadde aldri gjort det før. Han kunne ikke måle blodsukker eller gi insulin. Han kunne mindre enn en hjelpepleier. Også han hadde gått fem år på medisinstudiet, sier hun.

Men en kommune hadde svært gode erfaringer med sine legestudenter.

– Kanskje vi bare var heldige, sier hun.


Samhandling

Fylkeslederen mener det er et paradoks at mens Østfolds helsetjeneste trenger flere sykepleiere, tilbys nyutdannete sykepleiere deltidsstillinger.

– Det gjør at en nyutdannet sykepleier må shoppe vakter hos flere arbeidsgivere for å forsørge seg. Helseministeren sier at vi ikke har råd til å mislykkes med samhandlingsreformen. For å få det til trenger vi mer kompetanse og mer ressurser til kommunene, sier helseministeren.

Dessverre har de færreste østfoldkommunene fulgt oppfordringen om å satse på mer kompetanse, sier Brasetvik.

– At sommeren kommer som en overraskelse på arbeidsgiver, er ingen overraskelse lenger, sier Brasetvik.

Det å leie inn ufaglærte gir flere hender, men det er så mange oppgaver de ikke kan utføre at de blir sittende uten noe å gjøre. Det blir dyr arbeidskraft, sier fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik.