fbpx Bivirkninger av influensavaksine bare i Norden Hopp til hovedinnhold

Bivirkninger av influensavaksine bare i Norden

I Norge, Sverige, Finland og Island har man sett en sammenheng mellom influensavaksinen Pandemrix og narkolepsi som synes å være unik i verdenssammenheng.

I forbindelse med influensapandemien i 2009 og 2010 ble rundt 600 000 personer vaksinert med Pandemrix i Norge. I etterkant av vaksineringen har norske legemiddelmyndigheter fått inn 23 meldinger om tilfeller av narkolepsi (sovesyke). Av disse tilfellene er 19 barn og fire voksne. Også i Sverige og Finland er det meldt inn flere tilfeller av narkolepsi, og en rapport fra finske helsemyndigheter i februar, konkluderer med økt risiko for narkolepsi hos barn som har fått influensavaksinen Pandemrix.

 

Advarer mot vaksinen

Verdens helseorganisasjon skriver at de foreløpig ikke har sett noen sammenheng mellom Pandemrix og sovesyke ellers i verden, bortsett fra Norge, Sverige, Finland og Island, men de slutter seg likevel til anbefalingen fra europeiske legemiddelmyndigheter (CHMP) om ikke å vaksinere barn med Pandemrix.

Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør for Smittevern ved Folkehelseinstituttet, bekrefter at de nå advarer mot å vaksinere barn mellom 4 og 20 år og at det at man ser en sammenheng mellom Pandemrix i Nordiske land er unikt i verdenssammenheng.

 

Leter etter årsaker

Hva kan være grunnen til at man bare ser disse bivirkningen i enkelte nordiske land?

– Vi synes det er veldig rart, men foreløpig er vi svært usikre på hva det kan skyldes. Det er derfor satt i gang flere europeiske samarbeidsstudier der vi for eksempel prøver å kartlegge om det finnes andre likheter ved disse tilfellene som kan bidra til å forklare at de har fått narkolepsi.

Nøkleby påpeker at en mulig årsak til at narkolepsi særlig er sett i disse landene kan være omfanget av vaksineringen.

– Både Norge, Svarige og Finland har vaksinert en stor del av befolkningen, da er det også naturlig at det er lettere å oppdage sjeldne bivirkninger. Danmark har for eksempel bare vaksinert en liten del av befolkningen, og da er det ikke heller ikke noe reelt grunnlag for å trekke noen konklusjoner når det gjelder bivirkninger.

 

Arvelig

– Har man ikke sett bivirkningen noe annet sted i verden?

– I Frankrike har man sett et lite oppsving i nye tilfeller av narkolepsi, men bare hos barn mellom 10 og 15 år. I Tyskland, som også har vaksinert svært mange, har man derimot ikke sett flere tilfeller av narkolepsi enn vanlig. Det samme gjelder i England og Canada.

– Vet man hva årsaken til bivirkningene kan være?

– Nei, foreløpig vet vi ingen ting, vi kan bare spekulere. Vi har for eksempel lurt på om det kan være en sammenheng mellom tidspunktet vaksinen ble gitt på og når smitten inntraff. I Norge, Sverige og Finland slo influensaen til omtrent samtidig som vi startet vaksinasjonskampanjene. Men om det har bidratt til bivirkningene er foreløpig bare en av mulighetene som diskuteres.

– Spiller arvelighet inn?

– Ja, ganske sikkert. Men mange er genetisk disponert for narkolepsi uten at dette slår ut noen gang. Så vi må i så fall finne ut hvorfor Pandremix eventuelt har bidratt til å trigge dette, understreker Nøkleby.

 

Sparte liv

– Kunne noe vært gjort annerledes?

– Sett i etterpåklokskapens lys kunne man satset på at pandemien ikke ville bli alvorlig og begrenset vaksineringen. Men den sjansen turde vi ikke ta i 2009, sier hun.

– Akutte vaksinasjonsprogrammer i forkant av pandemier vil alltid innebære en noe høyere risiko for bivirkninger enn vaksiner som er utprøvd over flere år på et stort antall mennesker. Men det blir en avveining, og i likhet med de europeiske legemiddelmyndighetene mener vi fremdeles at gevinsten i form av sparte liv var større enn skadevirkningene, forklarer Nøkleby.

– Vi tror ikke det blir aktuelt å bruke Pandremix i fremtiden, men vi ville fortsatt anbefaler å gi Pandremix mot influensa til barn i risikogrupper, dersom det ikke var mulig å skaffe vanlig sesonginfluensavaksine. Her i landet hadde vi imidlertid sesongvaksine nok i forrige influensasesong, så Pandemrix er ikke benyttet siden vinteren 2010.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse