fbpx Hygienetiltak tar tid Hopp til hovedinnhold

Hygienetiltak tar tid

Økt antall operasjoner gjør det vanskelig å opprettholde god hygiene.

Store summer blir brukt for å redusere postoperative sårinfeksjoner; både til spesielle ventilasjonsanlegg og annet dyrt materiell som benyttes til å opprettholde hygieniske prinsipper. Studien viser at vi fortsatt har noe å hente ved hjelp av våre rengjøringsprosedyrer og hvordan vårt utstyr behandles og organiseres. Artikkelen viser at det er mer bakterier på utstyr som står inne på operasjonsstuene enn på det utstyret som er oppbevart utenfor. Dette kan virke rart, men det stemmer godt overens med prinsippet om at så lite utstyr som mulig skal være inne på stuen. Mobilt utstyr som ikke skal benyttes under den enkelte operasjon bør kjøres ut av operasjonsrommet. Studien fant klart mer oppvekst på endoskopi-racken som sto stasjonert på stuen. En mulig forklaring kan være at den muligens er hyppigere i bruk enn den på korridor. Utstyr montert i rack er generelt en utfordring når det gjelder renhold. Slikt utstyr er en ansamling med varmeproduserende apparater som tiltrekkes av støv. Utstyret har mange flater og knapper som betjenes under inngrep og lange ledninger kveilet opp i bakkant vanskeliggjør rengjøring. Forfatter bemerker relativt lite oppvekst på brytere på apparatur. Det kan være vanskelig å dyrke frem bakterier på denne måten. De personer som betjener denne type apparatur har begrenset nærkontakt med pasienten og burde derfor utgjøre en liten risiko for kontaminering. Anestesiapparatet er mer utsatt. Anestesipersonell som håndterer apparatur samtidig med forurensete svelgtuber og sonder skal ha godt innøvde rutiner for å kunne mestre korrekt hanskebruk i en hektisk situasjon. Ved operasjonsavdelinger opplever man et økt krav om å operere flere pasienter i løpet av dagen. Da er det «skiftetiden» man fokuserer på. Spørsmålet er hvor liten tid kan det gå mellom «pasient ut og pasient inn» og samtidig gjennomføre gode nok hygienetiltak? Det er vesentlig at renholdspersonalet får støtte til å utføre jobben sin forskriftsmessig i disse travle minutter mellom operasjonene. Kvalitetsarbeid innebærer blant annet at man utarbeider rutiner, implementering av disse, evaluering av virksomhet og iverksetting av eventuelle endringer. Rapporter som dokumenterer forekomst av bakterier på apparater og utstyr som brukes på operasjonsstuer og sykehus for øvrig er nyttige for å identifisere smittekjeder. Jeg imøteser gjerne flere artikler på dette praksisfeltet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.