fbpx Vant mot Stange kommune Hopp til hovedinnhold

Vant mot Stange kommune

Stange kommune ville ikke ansette helsesøsteren fordi hun var gravid. Lovbrudd, mener en enstemmig Likestillingsnemnd.

Hanne Sørli Krøtøy opplevde i desember 2008 ikke å bli ansatt i et vikariat som helsesøster i Stange kommune fordi hun var gravid. Etter at Sørli Krøtøy tok kontakt med Likestillingsombudet konkluderte den med at det var fordi hun var gravid, at hun ikke fikk stillingen.

Stange kommune klaget på kjennelsen, og ombudet tok en ny runde med ny saksbehandler. Konklusjonen ble den samme.

Når kommunen nok en gang klaget på vedtaket, endte saken hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Den er det siste leddet, før saken eventuelt må føres for retten. Nemnda kom enstemmig til at kommunen hadde brutt likestillingslovens paragraf 4 da de unnlot å ansette Sørli Krøtøy fordi hun var gravid.

 

Tøff prosess

– Det har vært en lang og tøff prosess, forteller helsesøsteren. Sørli Krøtøy får ikke lovprist nok støtten hun har fått fra kolleger, venner, mann og utallige ukjente mennesker som har stoppet henne på gata.

– Hvorfor tok du saken videre?

– Jeg liker ikke urettferdighet. Dette går på prinsipper, og at denne saken kanskje kan få en preventiv virkning. Det hadde vært mye verre ikke å ha reagert når slike ting skjer. Min anbefaling er at dersom du føler deg diskriminert, ta kontakt med Likestillingsombudet.

Sørli Krøtøy sitter igjen med inntrykk av at Stange kommune har et kulturproblem når det gjelder diskriminering og ansettelser.

– Jeg har fått flere henvendelser fra andre som har opplevd tilsvarende, men som ikke har orket å forfølge saken.

 

Av driftshensyn

I saksutredningen i ansettelsessaken i 2008 begrunner kommunen innstillingen med følgende:

«Alle tre er kvalifiserte til stillingen. Av driftshensyn ble ikke hun som i dag er vikar i tjenesten innstilt til jobben, siden hun allerede dekker opp vikariater i tjenesten.»

Vikaren kommunen viser til, og som jobbet i et vikariat som var på vei ut, var Hanne Sørli Krøtøy.

– I et seinere møte med kommunen ble det rett fram sagt at «Man måtte tenke på den daglige driften, og derfor velge bort søkere som var gravide», sier Sørli Kråtøy.

Uttalelsen er bekreftet av NSFs tillitsvalgt som deltok på møtet. I en e-post skriver den tillitsvalgte:

«Virksomhetslederen ga klart uttrykk for at det var normal praksis å tenke på den daglige driften og derfor velge bort søkere som var gravide fordi disse kunne bli sykmeldte under svangerskapet.»

– Husk å ta med tillitsvalgt i slike møter, er rådet fra Sørli Krøtøy

– Her kunne det fort blitt snakk om påstand mot påstand.

Helsesøsteren er også glad for den støtte og veiledning hun har fått fra NSFs forhandlingsavdeling i denne saken.

 

Slag for likestilling

– Hva vil du gjøre nå?

– Jeg har ikke tanker om å kreve jobb i Stange kommune, ei heller å kreve økonomisk erstatning, sier Sørli Krøtøy.

I dag jobber hun som helsesøster på helsestasjon i Hamar kommune. Der stortrives hun.

Helsesøsteren har i ettertid fått en skriftlig unnskyldning fra kommunen. Det setter hun pris på. Men holdningen til kommuneledelsen under hele denne saken setter hun absolutt ikke pris på. Den har vært svært lite imøtekommende.

– Det viktigste for meg er at jeg forhåpentligvis har slått et slag for likestilling og fått stoltheten tilbake. Det er godt å vite at likestillingsnemnda tror på meg. Så er det å håpe at kommunen også lærer noe av denne saken, sier helsesøster Hanne Sørli Krøtøy.

Stange kommune ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor Sykepleien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse