fbpx Når svangerskapet går over terminen Hopp til hovedinnhold

Når svangerskapet går over terminen

Hva skal til for at fødende opplever at de får et trygt og godt fødetilbud, også når svangerskapet går over termin?

Det er tema når ledelsen i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk gynekologisk forening i dag har sitt første møte om tilbudet til gravide som går over terminen.

- Dette er et vanskelig faglig spørsmål, hvor både det å framskynde fødsel og det å gå lenge over termin kan hver for seg innebære risiko, sier assisterende helsedirektør Hans Petter Aarseth.

Norsk gynekologisk forening har høsten 2010 laget nye faglige retningslinjer som skal sikre at alle gravide blir kontrollert ved fødeavdeling en uke etter termin, og at den gravide deretter følges tett opp ved fødeavdelingen.

- Vi ønsker å drøfte dette videre med Folkehelseinstituttet og Norsk gynekologisk forening. Målet er å finne gode nasjonale løsninger som skaper trygghet for den gravide basert på god informasjon og lydhørhet overfor kvinnens egne ønsker. Det er viktig at det utvikles et likeverdig tilbud over hele landet, sier Aarseth.

 

Les også: Norge mot resten

Norsk gynekologisk forening har høsten 2010 laget nye faglige retningslinjer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse