fbpx Få får mye i psykiatrien Hopp til hovedinnhold

Få får mye i psykiatrien

I psykisk helsevern for voksne legger 10 prosent av pasientene beslag på nærmere 80 prosent av ressursene i tjenesten.

Det viser en kartlegging Helsedirektoratet har foretatt blant alle pasienter som ble behandlet for psykiske lidelser i Norge i 2009. Kartleggingen er samlet i rapporten "Pasienter i det psykiske helsevern i 2009".

- Ved å kartlegge behandlingsforløpet til den enkelte pasient, kan vi se forbruksmønster for ulike pasientgrupper. Det gir oss mulighet til å vurdere hvorvidt forløp og ressursinnsats er hensiktsmessig og tilpasset pasientgruppens behov, sier avdelingsdirektør Arne Johannesen i Helsedirektoratet.

 

165 000 pasienter

I 2009 ble det behandlet rundt 165 000 pasienter i det psykiske helsevernet for voksne. Sju av ti ble behandlet ved poliklinikkene, 17 prosent fikk døgnbehandling og 2 prosent ble tatt hånd om som dagpasienter.

Av det samlede pasienttallet har hver tredje en affektiv lidelse i form av depresjoner og manier, mens tre av ti har en nevrotisk lidelse.

I den mest ressurskrevende pasientgruppen er det en overvekt av pasienter med en schizofrenilidelse (28 prosent) eller en affektiv lidelse (33 prosent). Hver fjerde av de ressurskrevende pasientene ble tvangsinnlagt minst én gang i løpet av 2009.

 

Viktig informasjon

At få pasienter trekker mye ressurser, kan være både riktig og nødvendig, ifølge Arne Johannesen.

Han ser imidlertid ikke bort fra at det også kan være pasienter innenfor den mest ressurskrevende gruppen som ville hatt større utbytte av et bedre tilpasset tilbud i kommunen. I alt 84 prosent av de reinnlagte pasientene tilhører den mest ressurskrevende pasientgruppen. Det kan tyde på at det også finnes enkelte pasienter som ikke får den oppfølging og behandling de har behov for.

Denne første kartleggingen på nasjonalt nivå er ment som et utgangspunkt for videre diskusjon om hvordan man kan tilpasse behandlingstilbudet bedre, også ressursmessig.

 

Rapporten "Pasienter i det psykiske helsevernet 2009" finner du HER

I 2009 ble det behandlet rundt 165 000 pasienter i det psykiske helsevernet for voksne.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse