fbpx Har startet samhandlingen Hopp til hovedinnhold

Har startet samhandlingen

Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø har inngått samarbeidsavtale som skal knytte utdanning og praksis enda tettere sammen. Etter planen skal 450 studenter utplasseres i kommunehelsetjenesten hvert år.

Les også kronikken: Hvor forberedt er sykepleierne?

- Samarbeidsavtalen gjør at vi ligger et hestehode foran resten av landet i forhold til samhandlingsreformen, sier dekan Arnfinn Sundsfjord ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak).

Formålet med avtalen er å legge til rette for samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling. Konkret betyr det blant annet at Tromsø kommune tilbyr praksisarenaer for studenter innenfor Helsefaks ulike studieretninger, som ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, psykisk helsearbeid, helsesøster, jordmor, medisin og psykologi..

- Vi utdanner morgendagens helsearbeidere og da er det naturlig for oss å samarbeide tett med praksisfeltet. Det handler om kvalitet, pasientsikkerhet og tillit til helsepersonell generelt, sier Sundsfjord.

Etter at samarbeidsavtalen er iverksatt, vil rundt 450 studenter hvert år være utplassert i kommunehelsetjenesten i korte og lengre perioder, i til sammen 175 uker.

 

Reformen i forkjøpet

Samhandlingsreformen legger opp til at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes slik at den på sikt kan overta en del av helsetjenestene som i dag ytes av sykehusene. Med den nye samarbeidsavtalen håper man å sikre kommunehelsetjenesten tilgang på kvalifisert helsepersonell som er utdannet for å møte helsevesenets faktiske behov.

I tillegg skal det arbeides aktivt for å legge til rette for godt forskningssamarbeid mellom Tromsø kommune og Det helsevitenskapelige fakultet. Praksisnær forskning håper man vil kunne bidra til en positiv utvikling av kommunehelsetjenesten til det beste for pasientene.

- Avtalen er unik i norsk sammenheng. Den vil helt klart sette sitt preg på utviklingen av den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Nord-Norge framover, samtidig som vi sikrer våre studenter en praktisk og behovsrettet utdanning, mener ArnfinnSundsfjord.

Avtalen er unik i norsk sammenheng.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse