fbpx Mobilisering for lokalsykehusene Hopp til hovedinnhold

Mobilisering for lokalsykehusene

Mandag 6. desember vil forkjempere for lokalsykehusene fra hele landet samles foran Stortinget for å markere sin motstand mot nedlegging av fødetilbud og akuttfunksjoner ved flere lokalsykehus.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever i et opprop at alt arbeid i de lokale helseforetakene med å forandre sykehusstrukturen, legges på is inntil Stortinget vedtar den nye nasjonale helseplanen.

Oppropet vil bli levert til representanter for alle de politiske partiene på Stortinget

 

Ingen nedleggelse

I Soria Moria-erklæringa lovet regjeringen at lokalsykehusene i Norge ikke skal leggest ned. Likevel står flere i fare for å bli lokalmedisinske senter eller forsvinne. Om regjeringen sine målsettinger når det gjelder lokalsjukehusene står det; "Dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Det vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke blir gitt ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal legges ned."

Likevel har ti helseforetak lagt fram forslag om å redusere tilbudet ved flere lokalsykehus.

 

Ta tilbake styringa

- Mens ny nasjonal helseplan fortsatt er til høring jobber helseforetakene med strukturelle endringer som nedlegging av fødetilbud og akuttfunksjoner, funksjonsfordeling m.m. Vi krever at dette arbeidet stoppes inntil ny nasjonal helseplan er ferdig behandlet og vedtatt av Stortinget. Politikerne må ta tilbake styringen over sykehusstrukturen, heter det blant annet i oppropet fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene, som er et nettverk for lokale sykehusaksjoner fra hele landet.
Markeringen mandag 6. desember starter kl 16 foran muren til Løvebakken.

Pressemelding om demonstrasjonen HER.

Politikerne må ta tilbake styringen over sykehusstrukturen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse