Knusende kritikk av SAFH og Helsedirektoratet

– Dette er en uheldig og alvorlig sak for Helsedirektoratet. Vi burde ha fanget opp signalene om at SAFH ikke fungerte som det skulle, mye tidligere.

Helsedirektoratet varsler full gjennomgang av egne rutiner, etter at ny rapport avdekker omfattende svikt både hos Helsedirektoratet og SAFH.

En ny granskningsrapport slår fast at det har vært omfattende rot både i SAFH (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) og i Helsedirektoratet, over mange år.

– Dette er en uheldig og alvorlig sak for Helsedirektoratet. Vi burde ha fanget opp signalene om at SAFH ikke fungerte som det skulle, mye tidligere. Det er ikke bra om det reises tvil om helsepersonell har riktige kvalifikasjoner for den jobben de skal gjøre, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen.

Direktoratet får kritikk for ikke å ha orden på etatstyringen av SAFH.

Rapporten viser også at det har vært svikt på mange nivåer i SAFH, både når det gjelder økonomistyring, evnen til å avdekke falske papirer og saksbehandlingsrutiner.

Sykepleien har fått tilgang på rapporten, som blir offentliggjort onsdag.

Gjennomgangen ble satt i gang etter at det i mai i år ble avdekket kritikkverdige forhold innad i SAFH. Da ble det blant annet vurdert som en høy risiko for at helsearbeidere uten gyldige papirer var blitt sluppet ut i norske sykehus og kommuner med godkjent-stempel fra SAFH.

Det ble også kjent at to av SAFHs ansatte selv hadde problemer med sine papirer: Direktør Per Haugum hadde unnlatt å fortelle sin arbeidsgiver at han på et tidspunkt hadde mistet advokatlisensen, og det viste seg at avdelingsleder Liv Løberg hadde jukset på sin CV.

– Det er usikkerhet knyttet til om SAFH har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å avdekke forsøk på forfalskning av dokumenter, skriver Deloitte i sin granskningsrapport.

– Er kritikken om at Helsedirektoratet ikke har hatt god nok kontroll med SAFH som forventet, etter avsløringene tidligere i år?

– Nei. Vi var ikke klar over at vår egen etatstyring var så dårlig som dette, sier Larsen.

- Har bråket rundt Safh og nå kritikken av direktoratet, vært en belastning for ledelsen i Helsedirektoratet?

- Vi oppfatter saken som alvorlig og tar grep for å rydde, sier Larsen.

Per Haugum har vært direktør i SAFH siden opprettelsen i 2002, og ble permittert fra stillingen i sommer. I går gikk han over i en ny stilling – som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har nå definert 16 ulike grupper de mener har høy risiko for å ha blitt sluppet inn i landet med falske helsepapirer. Så langt er 1500 autorisasjoner gitt av SAFH er gjennomgått, og arbeidet er ikke ferdig.