fbpx Hva er god forskning? Hopp til hovedinnhold

Hva er god forskning?

En ny dansk studie frikjenner nattarbeid som årsak til brystkreft. Den danske kreftforening tar avstand fra funnene, men får selv kritikk. Konflikt har oppstått: Hva er god forskning?

En ny dansk studie frikjenner nattarbeidet som årsak til brystkreft. Den danske kreftforeningen aksepterer imidlertid ikke de vitenskapelige metodene i studien.

– Uansvarlig, uetisk og feilaktig, er deres kommentar.

Det er overlege Henrik Kolstad fra Arbejdsmedicinsk Afdeling på Århus Universitetsykehus og professor Jens Peter Bonde fra Bispebjerg Hospital som står bak studien som har fått den danske kreftforeningen til å reagere, ifølge videnskab.no


Ikke fagfellevurdert

Mesteparten av kritikken fra den danske kreftforeningen går på at forskningsresultatene ikke er blitt godkjent av uavhengige forskere i en såkalt peer review-prosess (fagfellevurdering).

De to forskerne slår tilbake og sier at det heller ikke er tilfelle med den analysen fra WHO som den danske kreftforeningen støtter seg til.


Forskerne får støtte

En upartisk ekspert fra Nordisk Cochrane-senter ved Rigshospitalet, gir støtte til de to forskerne.

– Generelt har WHO-rapporter karakter av konsensusrapporter fra et ekspertpanel, noe som befinner seg helt nederst i evidenshierarkiet, sier metodeforsker Karsten Juhl Jensen fra NCI til videnskab.dk. Hans spesialfelt er forskningsmetodikk.


Gir nattevakt brystkreft?

Juhl Jensen påpeker dessuten at interessekonflikter kan gjøre seg gjeldende for både WHO og Kræftens Bekæmpelse, og at feilkilder kan ha en avgjørende betydning.

Striden mellom kreftforeningen og forskerne har satt i gang en debatt om det egentlig er vitenskapelig belegg for at nattevakter gir brystkreft.

Denne diskusjonen er viktig. De danske myndighetene er nemlig de eneste i verden som anerkjenner brystkreft som en yrkesskade.

0 Kommentarer