fbpx Mener psykiatrien sviktet Hopp til hovedinnhold

Mener psykiatrien sviktet

I dag begraves sykepleier Jorunn Knutsen (bildet). Hun ble drept av sin egen sønn, som er psykiatrisk pasient. Hadde han fått forsvarlig oppfølging, hadde dette aldri skjedd, mener datteren.

Fredag 17. september ble 61 år gamle Jorunn Knutsen funnet drept hjemme i huset sitt på Askøy utenfor Bergen. Knutsen var sykepleier ved Engensenteret, et sykehjem i Bergen sentrum.

Det var sønnen på 36 år som selv meldte fra til politiet, og innrømmet at han hadde knivstukket moren. Sønnen skal ha slitt med psykiske problemer siden tenårene.

 

Syk i 18 år

Noen dager etter drapet sto Knutsens datter frem i Bergens Tidende. Bodil Knutsen mener drapet kunne vært unngått hvis broren hadde fått den hjelpen familien i årevis prøvde å skaffe.

– Vi har gått og ventet i alle år på at noe skulle skje, men hadde aldri trodd at han skulle gjøre noe så ille, sa Bodil Knutsen.

Hun fortalte at broren blant annet har diagnosen schizofreni. Han bodde hjemme hos moren inntil for vel to år siden, da han fikk sin egen leilighet. Etter det har han nektet å ta medisinene og oppført seg mer aggressivt overfor omgivelsene.

– Da han bodde hjemme hos mor, sørget hun for at han tok medisinene, og han var mye bedre, forteller Bodil Knutsen til sykepleien.no

 

Brukte kontakter

Jorunn Knutsen brukte sine fagkunnskaper og kontakter i alle årene med kamp for å få hjelp til sønnen.

– Hun forsøkte å få ut informasjon gjennom kjente, men fikk ikke vite så mye. Vi sendte utallige bekymringsmeldinger, men fikk aldri vite hvordan de ville følge opp, forteller Bodil Knutsen.

Broren hadde kontakt med Øyane DPS, men ifølge Bodil Knutsen hadde de verken kapasitet eller kompetanse til å behandle ham.

– Jeg tror han har vært for syk til at noen har kunnet gjøre noe.

Ansvaret ble overlatt til familien. De visste egentlig aldri hvor de som pårørende kunne henvende seg for å få hjelp, ifølge den dreptes datter.

Hun beskriver en bror som har slitt med psykiske problemer siden tenårene. Han fikk diagnosen schizofreni og har hatt perioder der han var psykotisk. Han har ikke selv ønsket behandling, og det har gjort de vanskelig for de pårørende å skaffe ham hjelp som voksen og myndig.

 

– Bør bruke mer tvang

Bodil Knutsen mener det bør være lettere for pårørende å få tvangsinnlagt alvorlig syke slektninger. Broren har vært innlagt et par ganger, men når han har blitt bedre og utskrevet, har det ikke vært noen til å følge opp.

– Jeg ser dilemmaet ved bruk av tvang, men mener helsevesenet er for forsiktige med å bruke tvang i tilfeller som dette. Det må et drap til før noe skjer.

Broren har vært dagpasient på Sandviken sykehus siden 2006, og er nå innlagt ved institusjonen.

 

Tilsynssak

Helsetilsynet i Hordaland har varslet at det vil bli opprettet tilsynssak etter drapet. Fylkeslegen har bedt Askøy kommune og Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) om mannens journal og uttalelse om hva slags behandling han har fått de siste par årene.

 

DPS-ene ikke bra nok

Fylkeslege i Hordaland Helga Arianson uttaler seg i forbindelse med drapssaken svært kritisk til hvordan DPS-ene fungerer, og viser til et landsomfattende tilsyn foretatt i 2008 og 2009. Det viste at 44 av 56 sentre ikke tilfredsstilte kravene om tilbud til brukerne. Resultatet for sentrene i Helse Vest var ifølge Bergens Tidende nedslående.

Problemet er gjerne at sentrene har for små fagmiljøer og ikke klarer å rekruttere fagfolk. Fylkeslege Helga Arianson mener det kan se ut som det er etablert for mange DPS-er.

Et av målene i opptrappingsplanen for psykiatrien var at hele befolkningen skal sokne til et DPS. Målet ble nådd i 2007.

Les også: Kuttet 410 stillinger etter opptrapping

Jorunn Knutsen var utdannet sykepleier fra Betanien i Bergen. Hun jobbet hele livet med eldre og hadde spesialkompetanse på demente. Hun var avdelingssykepleier, men var de siste årene i administrasjonen ved Engensenteret, ifølge datteren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse