fbpx Må takle uvisshet Hopp til hovedinnhold

Må takle uvisshet

Når blir vi egentlig sammenslått? Det lurer mange sykepleiere på som jobber på gigantsykehuset i Oslo. Mandag blir mange avdelinger slått sammen på papiret. Men fysisk forblir de på samme sted som før.

Les også: Når omstilling truer

Uvissheten rår blant sykepleierne på Oslo universitetssykehus (OUS).

Avdelinger skal slås sammen, personal og pasienter skal flyttes. Men når, hvor mange og hvor er ofte det store spørsmålet.

– Sengepostene for blodsykdommer ved Rikshospitalet og Ullevål er blant de første avdelingene som skal samlokaliseres, sier Sølvia Haglund.

Hun er seksjonsleder for sykepleietjenesten på avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet.

 

Plan uten dato
Planen er at sammenslåingen skal skje i oktober. Avdelingen for blodsykdommer på Ullevål skal flyttes opp til Gaustad, altså gamle Rikshospitalet.

Men nå vet ikke Haglund når det vil skje.

– Det er mye som må på plass før avdelingene kan samlokaliseres. Vi har ikke fått noen dato for flytting.

Nå har hun ansvar for 17 senger. Etter sammenslåingen blir avdeling for blodsykdommer en sengepost med cirka 30 senger. Det blir sannsynligvis to sykepleieledere fordi avdelingen blir så stor.

 

Venter på gjerdet
–  Hvordan er det å leve med uvissheten?

– Det er utfordrende å opprettholde motivasjonen. Vi skal sørge for daglig drift og samtidig tenke framover. Når det er usikkerhet, er det lett å sette seg på gjerdet og vente på hva som skjer videre.

 

Ingen dato
– Nei, vi har ingen eksakt dato for sammenslåingen, bekrefter konstituert klinikkleder Pål-Dag Line.

Han leder nå Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, fordi Kristian Bjøro uventet trakk seg fra lederstillingen tidligere denne uken.

Blodsykdomavdelingen er organisert under denne klinikken.

 

Får felles ikt
Line viser til at fra og med mandag 13. september blir det felles infrastruktur på OUS.

Da skal Rikshospitalet få samme ikt-system som Ullevål og Radiumhospitalet allerede har. Da skal PasDoc systemet bli felles.

– Da blir det lettere å planlegge sammenslåingen av de to sengepostene for blodsykdommer.

–  Når vil det skje?

– Vanskelig å tidfeste, det er så mange variabler. Vi ønsker at det skal skje så fort som mulig, men det må skje med forsvarlighet og kvalitet. Alt som trengs må på plass først. Det er en grei, men likevel komplisert flytting.

 

Beholder jobben
Line påpeker at mandag blir første gang de kan drive medisinsk behandling på tvers av sykehusene.

– For da får vi tilgang til pasientdatabasene.

–  Hva vil du si til de ansatte som venter i uvisse?

– Det er lett å forstå at det er slitsomt. Men alle som jobber i dette spesialiserte området har vi bruk for. Stort sett vil de gjøre samme jobben som før.

Line synes ikke de ansatte trenger å overdramatisere forandringene.

– Men jeg skjønner at det er litt stress. Derfor prøver vi å informere kontinuerlig. Men det blir aldri godt nok, medgir Line.

 

Forskjellige pasienter
Seksjonsleder Sølvia Haglund må altså fortsatt vente på Ullevål-kollegene i det uvisse.

–  Har dere truffet de framtidige kollegene?

– Vi har hatt flere sosiale samlinger og har hospitert hos hverandre. Vi blir nok bedre kjent når vi skal jobbe sammen.

Det er sagt mye om at de ulike kulturene på Ullevål og Riksen vil kollidere?

– Vi har ikke merket så mye til ulike kulturer ennå. Begge avdelingene er hematologiske sengeposter, men vi har litt forskjellige pasientgrupper. Her på Riksen utfører vi allogene stamcelletransplantasjoner, noe som ikke gjøres på Ullevål. Nå ønsker vi å stille med åpent sinn og ta det beste fra hver avdeling med inn i ny stor avdeling, sier hun.

 

Vekk med gamle navn
Sykehusgiganten blir altså fra 13. september samorganisert – på papiret. Men ikke samlokalisert. Det betyr at pasienter og personale ikke skal flytte på seg med det første. Bare noen mindre enheter er fysisk slått sammen.

På nettsiden til OUS står det:

"Mange avdelinger og seksjoner har fått nye navn, men de aller fleste vil befinne seg geografisk på samme sted som tidligere."

 

Felles adresse
Pasientene vil nå bli innkalt til time hos Oslo universitetssykehus, og ikke lenger til de tidligere helseforetakene Riksen, Ullevål eller Aker.

Men ifølge OUS vil de nye pasientbrevene inneholde kart som viser hvor pasientene skal møte opp, stort sett samme sted som før.

Fastlegene er blitt informert om de nye henvisningsadressene.

Nye skilter settes nå opp på sykehusene.

Les også: Når omstilling truer

Det er utfordrende å opprettholde motivasjonen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse