fbpx Overreagerte på Facebook-bilder Hopp til hovedinnhold

Overreagerte på Facebook-bilder

En sykepleierstudent la ut bilder fra sin praksisperiode på Facebook.Han ble utestengt fra skolen og meldt til Helsetilsynet. Men det viser seg at studenten ikke har gjort noe galt.

En mannlig sykepleierstudent ved en høyskole i Nord-Norge fikk oppleve hvor ubehagelig det kan bli når den virtuelle verden krasjer med den virkelige verden. Hans facebookside rystet en hel sykehusledelse og førte til mye ubehag.

Studenten, som ikke ønsker å stå fram med navn, begynte på sykepleierutdanningen i 2006. Alt gikk bra fram til høsten 2008. Da strøk han i praksis. Han skulle vært ferdig med sykepleierutdanningen 2009, men måtte ta praksisen han strøk i på nytt.

– Jeg begynte på denne praksisen høsten 2009. Jeg hadde lyst å vise vennene mine fra Vestlandet hvordan det var å være sykepleierstudent der og tok en del bilder med mobiltelefonen min inne på sykehuset. Så la jeg ut disse bildene på facebooksiden min , forteller den tidligere studenten til Sykepleien.

Bildene var av medstudenter, et røntgenbilde, studentens notisblokk, en lege, en hjelpepleier og litt medisinsk-teknisk utstyr.

 

Farlig moro, eller bare moro?
Til bildene skrev han små billedtekster i kommentarform.

– Jeg syntes de var morsomme, men kanskje litt vel sarkastiske. Hensikten var aldri å såre noen. Det var aldri noen annen mening bak enn å skildre livet til en sykepleierstudent, sier han.

Samme helg får han en reaksjon fra en medstudent. Studenten reagerer på bildet av notisblokken med pasientnotater. Pasientens navn var imidlertid sensurert og kunne ikke leses.

– Jeg forsto ikke helt hva som var problemet. Pasienten kunne ikke gjenkjennes. Hensikten var å vise hvordan jeg utførte mine notater om pasienter. På bildet kunne man se hvilken hjelp pasienten trengte og hvilke undersøkelser pasienten skulle til. Selv om jeg ikke skjønte problemet, fjernet jeg dette bildet, sier han.

Han får også andre kommentarer på Facebook. Andre medstudenter synes bildene og kommentarene er morsomme og ufarlige.

 

Frontkollisjon
Over helgen får han en telefon. Det er hans praksisveileder. Hun er sjokkert og sier studenten må komme på sykehuset klokken 15.00 og møte sykehusdirektøren.

– Grunnen var bildene mine på Facebook. Jeg fikk sjokk. Jeg ringte til en kamerat som også var invitert i saken og blitt oppringt fordi han var avbildet på noen av bildene.

På møtet deltar hele sykehusledelsen og representanter fra høyskolen. Studenten blir konfrontert med alle bildene som er lagt ut. Sykehusdirektøren peker på flere lovbrudd som er begått.

– Blant annet mente han jeg hadde brutt taushetsplikten når jeg hadde publisert røntgenbildet. Bildet inneholdt ingen navn og kunne ikke på annen måte røpe hvem eller hva det var bilde av. Jeg forsto ikke hva jeg hadde gjort galt, men turte ikke si noe fordi hele situasjonen var svært ubehagelig og voldsom. Direktøren gjorde det klart at jeg ikke var ønsket på sykehuset lenger og ikke fikk fortsette min praksisperiode, sier han.

 

Skolerett
Lærere innkaller til møte neste dag for å avklare hva som skal skje med ham videre.

– Her får jeg beskjed om at jeg ikke får fortsette og at de vil melde saken inn til Helsetilsynet. Jeg protesterer ikke. Alt er for overveldende. Jeg føler jeg ikke klarer å mestre det. Jeg får tilbud om å møte psykiatrisk sykepleier, men sier nei takk. Jeg bestemmer meg for å reise hjem til familien, forteller han.

Studenten er nedbrutt og orker ikke gjøre noe med saken, selv om han føler at han ikke har gjort noe alvorlig galt.

 

NSF kommer inn
Etter en stund forteller han hele historien til Morten Kristoffersen, konsulent i NSF Student.

– NSF Student krevde dokumentasjon fra skolen. Men jeg hadde ikke fått noe skriftlig fra dem om hva som hadde skjedd. Skolen virket uforberedt på at jeg ville ha papirer på hva som var skjedd, og sendte et skriv til meg og til NSF. I brevet står det at jeg strøk i praksis på grunn av taushetsbrudd som gjaldt røntgenbildet. De mente derfor at jeg hadde brukt opp mine forsøk i praksis, og at jeg ikke kunne fortsette på skolen, forteller han.

NSFs jurister ser imidlertid på brevet fra skolen og er uenige i at bildet er brudd på taushetsplikten. NSF konfronterer skolen med dette. Skolen endrer nå sin forklaring og sier at bildet av notisblokken er årsaken til utestengning.

– Det var først nå jeg skjønte at jeg hadde en sak, sier den tidligere studenten.

 

Tar opp kampen
Saken sendes til skolens skikkethetsansvarlig. Der skal det bestemmes om det skal skrives tvilsmelding på studenten. Morten Kristoffersen fra NSF deltar på møtet sammen med ham.

– Møtet ender med konklusjonen at det ikke er noen grunn til å sende saken videre til Helsetilsynet.

Neste skritt er å klage på studentens stryk av praksis. Ettersom det nå er avklart at han aldri har brutt taushetsplikten, er argumentene for stryk borte. Studenten skriver klage og får nå enstemmig medhold. Han får derfor ny praksisplass.

 

Endelig sykepleier
– NSF sa jeg burde ringe til Helsetilsynet og sjekke om de hadde fått noe brev om meg. Det hadde de. Uten at jeg var informert, var det sendt inn et brev. Jeg fikk imidlertid ordnet opp i dette og har fått slettet saken fra Helsetilsynets arkiv.

Studenten har ikke villet fortelle om hans opplevelser i saken før han var helt ferdig med utdanningen.

– Jeg har vært redd for flere represalier. Det har vært en kjempetøff tid. Men nå er jeg endelig ferdig utdannet sykepleier og i full jobb, sier han.

Men saken kan få flere etterspill. NSF og den tidligere sykepleierstudenten vurderer nå om de skal saksøke skolen på grunn av tapt inntekt etter feil som skolen er ansvarlig for. Også Marie Aakre, leder av Rådet for sykepleieretikk, er kritisk til skolens håndtering av saken.

 

Generasjonskløft?
– Hvorfor tror du at det har vært så ulike reaksjoner på bildene du la ut på Facebook?

– Mine medstudenter som kommenterte bildene på Facebook, så ikke at dette var noe galt. De så gleden og humoren i å dele disse bildene fra min dag som student. Flere lærere derimot var sjokkerte over bildene. De yngre så intensjonen min med bildene tydeligere enn lærerne. Det er litt tankevekkende hvor forskjellig to generasjoner reagerer på de samme bildene, sier han.

-Dine tips til høyskoler og helseinstitusjoner?

– Mitt tips er å legge klare retningslinjer for bruk av sosiale medier. Både til sykepleiere som allerede er ansatte, og til sykepleierstudenter som skal ut i praksis. Den unge generasjonen har vokst opp med sosiale medier. Det er naivt av ledelsene å tro at disse studentene skal ha samme syn på teknologi og etikk som de har, sier han

– Dine tips til dagens sykepleierstudenter?

– Ikke ta noe for gitt når det kommer til bruken av sosiale medier. Rådfør deg alltid med din ansvarlige. Prøv å se det fra din arbeidsgivers ståsted, og husk at det ofte er et stort generasjonsskille mellom deg og ledelsen der du jobber, sier han.


Ikke unik
Marie Aakre, leder for Rådet for sykepleieetikk, tror ikke at denne Facebook-historien er unik. Hun er heller ikke sikker på om saken vitner om dårlig skjønn fra studentens side.

- Slik vi ser det har studenten vernet om fortrolighetsinformasjon om pasienter. Dagens unge vokser opp med sosiale medier. Det stiller krav til ledere på alle nivå om å ha en oppmerksomhet på dette. Når det dukker opp ny teknologi, er det viktig at man bruker de gode mulighetene som ligger der. Samtidig er det viktig å verne om pasientene og skjerme fortrolige opplysninger slik at det ikke oppstår nye dilemma, sier hun.

Aakre mener Facebook i sin nåværende form ikke egner seg til å forvalte kommunikasjon med pasienter.

- Jeg vet imidlertid at ansatte og enkelte arbeidsplasser bruker det som kommunikasjonsmiddel internt. Det går sikkert greit, sier hun.

- Er du på Facebook?

- Nei, jeg stritter litt i mot. Jeg forstår at det kan være moro, men jeg bruker så mye tid på mail at jeg ikke har prioritert det. Jeg savner det ikke heller, sier hun.

Rådet konkluderte i sin behandling av saken at det er bekymret over måten studenten ble møtt både av skolen og sykehuset. Rådet kunne heller ikke se at studenten har gjort et så klart brudd på de etiske retningslinjene at det skulle føre til utestengning fra helsevesenet og utdanningen.

Det er litt tankevekkende hvor forskjellig to generasjoner reagerer på de samme bildene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse