fbpx Mangel på rutiner Hopp til hovedinnhold

Mangel på rutiner

Det er behov for større bevissthet om hvor viktig det er med godt munnstell i hjemmetjenesten.

Artikkelen beskriver en studie av tannhelsen hos pasienter i hjemmetjenesten i Oslo. Erfaring fra eget arbeidssted er at vurdering av de eldres tannhelse er et nedprioritert område. Ved en gjennomgang av tiltaksplanene hos et utvalg pasienter er det svært få som har beskrevet tannpuss som en del av morgen- og kveldsstell. Dette betyr ikke nødvendigvis at pasientene ikke får hjelp til tannpuss, men egen erfaring tilsier at det hos mange pasienter vil bli litt tilfeldig om de får tilbud om hjelp til tannpuss eller ikke. Når pasientene gir uttrykk for at de har smerter eller plager i munnhulen gjør de ansatte en vurdering av hvilke tiltak som bør settes i verk. I noen tilfeller får de da hjelp til å bestille time hos tannlege, i andre tilfeller iverksettes hyppigere munnstell. Hvis personalet har mistanke om at plagene skyldes sopp i munnen kontaktes som regel fastlegen for å vurdere om det er behov for behandling. Det finnes ingen rutiner eller innarbeidet praksis for kartlegging av tannstatus og systematisk vurdering av pasientenes tannhelse. Kommunen har et internt kursprogram hvor tannpleier ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten ved flere anledninger har holdt kurs om munnstell Alle pasienter som mottar hjelp til personlig hygiene en gang ukentlig i mer enn tre måneder har rett til fri tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. I løpet av vinteren 2009/2010 ble det i samarbeid med tannpleier i den offentlige tannhelsen utarbeidet et informasjonsskjema om retten til fri tannbehandling. Skjemaet ble først delt ut til alle pasienter som allerede hadde fått tildelt tjenester fra hjemmesykepleien. Dette arbeidet var det hjemmetjenestens personale som utførte. Etter 1. februar 2010 er det kommunenes tildelingskontor som har ansvaret for å dele ut skjemaet til de pasientene som har rett til fri tannbehandling. Skjemaet inneholder foruten info om retten til fri tannbehandling, adresser til offentlige tannklinikker i kommunen. Skjemaet er også utformet slik at pasientene kan skrive under på om de ønsker tilbud om gratis tannbehandling og om de samtykker i at tannlegen kan innhente nødvendige helseopplysninger fra hjemmetjenesten. Pasientene sender selv svarslippen tilbake til tannklinikken. I mange tilfeller har hjemmetjenestens personale vært behjelpelig med å returnere dette skjemaet for de pasientene som ønsker det.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.