fbpx Gjør sykehjemmene attraktive! Hopp til hovedinnhold

Gjør sykehjemmene attraktive!

Vi må få rom til å videreutvikle oss.

Vi som jobber i sykehjem må fortelle hvor givende det er.

Artikkelen til Meyer, Eilertsen og Ytrehus peker på viktige områder i det daglige arbeid på sykehjemmet; morgenstell, pårørendekontakt og rekruttering. Nærheten til pasientene gjennom samhandling i morgenstellet er særdeles viktig for å gjøre observasjoner, kartlegge ressurser og funksjonsnivå og for å skape et godt tillitsforhold til pasienten. Som sykepleier på en spesialavdeling for mennesker med demens er nettopp det å skape et godt tillitsforhold til pasienten viktig. Det kan gi en grunnstemning av trygghet og glede som pasienten kan bære med seg gjennom hele dagen. En stor andel av pasientene på sykehjem har en demensdiagnose. For disse pasientene er pårørende en viktig medspiller og ressurs. Artikkelen peker på betydningen av «god kontakt med pårørende som et mål i seg selv, at pårørende er opptatt av at pleierne er nær dem, hos dem og hører dem». I min avdeling har vi også jobbet bevisst for å skape og opprettholde en god kontakt med pårørende gjennom innkomstsamtaler, årlige oppfølgingssamtaler og kontinuerlig informasjonsflyt. Vi har erfart at dette gir pårørende trygghet og tillit til avdelingen. Jeg er helt enig i at dette er et viktig og spennende arbeid for meg som sykepleier. Artikkelen peker også på det store medisinske ansvaret de ansatte føler og belastningen dersom legetjenesten er lav. Jeg er helt enig i dette. Vi ser betydningen av god lege- og sykepleiedekning. Vi må få rom til å utvikle oss. Vi trenger videreutdanning og tilgang til faglige fora med diskusjoner rundt de store medisinske og etiske utfordringene vi hele tiden står ovenfor. Dette vil gi personlig vekst, interesse for arbeidet og derved økt kvalitet på tjenesten. Artikkelen peker på at «nyutdannede ikke ønsker sykehjemmet som arbeidsplass». I forhold til de utfordringene vi står overfor i framtida, er det viktig med tanke på rekruttering til sykehjemmene at vi har attraktive, spennende og utfordrende arbeidsplasser. Vi som arbeider i sykehjemmene må være bevisste på hvordan vi omtaler arbeidet vårt overfor elever og studenter. Vi har alle et ansvar for å snu den negative holdning til arbeid i sykehjem ved å fortelle hvor spennende og givende dette arbeidet er. En ting som ikke er omtalt i artikkelen er miljøterapi. Dette er tiltak jeg mener er viktig i det daglige arbeidet med pasientene. Det å gi pasientene «lykkelige øyeblikk» ved å bidra til mestring gjennom for eksempel vaffelsteking, ballkasting og allsang er for meg en svært meningsfull aktivitet i det daglige arbeidet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.