fbpx Økende misbruk av rusmidler blant sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Økende misbruk av rusmidler blant sykepleiere

På landsbasis mistet 38 sykepleiere autorisasjonen på grunn av misbruk av rusmidler i 2009.

Dette er en markant økning sammenliknet med fjoråret, hvor 15 sykepleiere mistet autorisasjonen. 
 - Men vi snakker her om små tall, sier Aud Nordal, fagsjef i Statens Helsetilsyn.

Bare toppen

Hun synes ikke tallene i seg selv er dramatiske. Misbruk av rusmidler finnes i hele befolkningen, og hun tror ikke at det er mindre vanlig blant sykepleiere. Statens helsetilsyn har gjort undersøkelser som viser at arbeidsgivere avdekker flere tilfeller av rusmisbruk uten at dette er meldes tilsynsmyndigheten. Tilbakekalling av autorisasjoner dreier seg antagelig bare om toppen av et isfjell, mener Nordal.

Lett tilgjengelig

- Omfanget av misbruk av rusmidler kan være høyere blant sykepeleiere enn for befolkning ellers på grunn av tilgjengelighet av vanedannende legemidler. Det er ofte gjennom tyveri av legemidler av rusmisbrukeren avdekkes, sier Nordal.

 Rusmisbruk kan være vanskelig å avdekke
- Vi vet at kolleger kvier seg for å melde en kollega, og det oppleves som vanskelig for en leder å ta tak i situasjonen. Men det er viktig å melde fra, sier hun.

Marie Akre, leder i rådet for sykepleieretikk tror tilgangen til medikamenter kan føre til fristelser for sykepleiere. Men hun tror ikke det er mer rus tendenser blant sykepleiere enn blant befolkningen for øvrig. Generelt melder sykepleiere for lite fra. Bevisstheten til det å varsle og melde er et stort etisk tema. Hvis det er et åpenbart misbruk tror hun at leder vil ta det opp. 

 

Dokumentert rusfrihet

En sykepleier mister nødvendigvis ikke autorisasjonen for alltid. Det er mulig å søke om å få den tilbake hvis vedkommende kan dokumentere å være skikket. Det må blant annet  dokumenteres rusfrihet gjennom jevnlig testing over minst to år. Når en sykepleier mister autorisasjonen får vedkommende informasjon om dette.


 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse