fbpx Autorisasjonsjukset: Klagesaker øker Hopp til hovedinnhold

Autorisasjonsjukset: Klagesaker øker

Antall klagesaker økte med 23 prosent fra 2008 til 2009.

Når Safh gir avslag på søknad om autorisasjon fra utenlandsk helsepersonell, kan de klage til Statens helsepersonellnemnd. Stadig flere gjør det.

Helsepersonellnemnda behandlet i 2009, 54 klager fra personer som har fått avslag på sine søknader om autorisasjon eller lisens fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonellnemnd (Safh).

I 2008 behandlet nemnda 44 slike saker i 2008. Det betyr at det har vært en økning i slike klagesaker på hele 23 prosent.

47 av sakene gjaldt søknad om autorisasjon og syv gjaldt søknad om lisens.


14 fikk medhold

Av de 54 sakene som ble behandlet i 2009, fikk 14 av klagerne medhold. Det førte til at i ti av sakene ble Safh sitt vedtak helt omgjort, mens fire ble opphevet og sendt til ny behandling.

Nemnda opplyser at det har vært en klar økning i saker der klagerne kommer fra land utenfor EØS området.


Eksempel på sak

Her er et eksempel på en sak hvor en en serbisk sykepleier klager på at Safh ikke vil gi henne autorisasjon.

SAFH sier i sitt avslag at:

"utdanningen fra Serbia og Montenegro ikke er jevngod med norsk sykepleierutdanning, jf helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav a. Klageren har heller ikke oppnådd nødvendig kyndighet da hun ikke har dokumentert yrkeserfaring som sykepleier, jf helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav c."

I tillegg sier SAFHs at sykepleieren må gjennomgå og bestå veiledet praksis i psykisk helsearbeid (åtte uker), eldreomsorg (åtte uker) og helsefremmende og forebyggende arbeid (to uker) for å oppnå nødvendig kyndighet.

Den Serbiske sykepleieren manglet også bestått kurs i nasjonale fag for å kunne få norsk autorisasjon.

Sykepleieren er ikke enig i Safhs vurdering, og ber nemnda behandle hennes søknad om autorisasjon på nytt.Nemnda enig med Safh

Helsepersonellnemnda sier i sin vurdering av saken, at de er enig med Safh. Nemnda mener derfor det ikke er grunnlag for å gi henne autorisasjon. Nemnda skriver blant annet dette i sin vurdering:

"Klageren har utdanning som ”Medical nurse - Technician” fra Serbia og Montenegro, som inneholder både helsefag og allmennfag. Den norske sykepleierutdanningen er en treårig høyskoleutdanning mens klageren har en fireårig utdanning på videregående skoles nivå. Klagerens utdanning inneholder relevante sykepleierfag, men den har mangler i forhold til norsk sykepleierutdanning. Spesielt vil nemnda peke på at hun ikke har teori eller praksisstudier i eldreomsorg. Klageren har heller ikke dokumentert teori eller praksis i psykisk helsearbeid. Dette til forskjell fra den norske utdanningen der studentene, i tillegg til teoretisk undervisning, har minst åtte uker veiledet praksis knyttet til eldreomsorg i kommunehelsetjenesten og minst åtte uker veiledet praksis knyttet til psykisk helsearbeid. Videre har hun heller ikke dokumentert tilstrekkelig utdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid."

Safs avslag blir stående. Den serbiske sykepleieren kan få norsk utdanning dersom hun følger opp kravene som Safh har gitt henne i avslaget.

Her kan du lese flere saker som Helsepersonellnemnda har behandlet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.