fbpx Kronerulling for Island Hopp til hovedinnhold

Kronerulling for Island

NSFs Landsgruppe av Psykiatriske Sykepleiere (NSFLPS) har vært på Island. Situasjonen bekymrer. Nå har de startet kronerulling.

- Vi var på besøk for 14 dager siden. Den økonomiske situasjonen på Island er fremdeles kritisk. Vi spurte derfor hva vi kunne bidra med. Ønsket fra våre kolleger på Island var et forebyggende sammarbeidsprosjekt, sier initiativtaker, styremedlem i NSFLPS og redaktør i Bivrost, Bodil Bakkan Nielsen.


Menneskeskapt

Den økonomiske krisen på Island er menneskeskapt, og kunne muligens vært unngått.

- Det skaper annerledes reaksjoner enn hvis det hadde dreid seg om en naturkatastrofe. Sinne, irritasjon og maktesløshet er normale reaksjoner, sier Bakkan Nielsen.

Krisen har vart lenge og tærer på både familieforhold og økonomi.

- Ofte er det barna som er de største taperne, sier hun.


Vil forebygge

Pengene som kommer inn gjennom kronerullingen skal gå til forebygging.

- Innsparinger har gjort at det psykiske helsetilbudet er strammet inn. Derfor vil vi at pengene skal gå til å opprette et psykiatrisk krisetilbud for familier og enkeltpersoner. Styret i NSFLPS har bevilget 25.000 kroner, sier hun.

Det islandske styret bidrar med personalressurser, informasjon og koordinering av tilbudet.


Utfordring

- I solidaritet med våre islandske kolleger utfordrer vi psykiatriske sykepleiere i alle nordiske land til å innbetale et minstebeløp på 200 kroner, sier Bakkan Nielsen.

Beløpet kan innbetales til konto: 7874 05 74697. Alle innbetalinger merkes "Prosjekt Island".

Kronerullingen startet 1. desember og varer til og med julaften.

Mer informasjon finner du her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse