fbpx Skeptisk til Nordsjø-turnus Hopp til hovedinnhold

Skeptisk til Nordsjø-turnus

Å jobbe samme turnus som nordsjøarbeidere, kunne løst både turnusproblemer og ufrivillig deltid i kommunene. Ordningen er imidlertid ikke egnet for sykepleiere, mener NSF.

I Bergen kommune har de prøvd ut Nordsjøturnus to steder. I et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og et bofellesskap for psykisk syke. De ansatte har evaluert prosjektene som positive. Både for dem selv og for pasientene. Sykepleierforbundet ønsker imidlertid ikke slike turnuser i pleie- og omsorgsektoren.


Kan ikke sammenlignes

- Det er stor forskjell på å jobbe så lange vakter i et bofellesskap fremfor på et sykehjem. På et sykehjem må sykepleierne passe på pasientene døgnet rundt. I et bofellesskap er mange ute av institusjonen store deler av dagen, sier fylkesleder i Hordaland, Mary-Anne Golten.

 

Kan løse problemer

Helsebyrådet i Bergen kommune, Christine Meyer, har sagt at ordningen er noe kommunen ønsker å innføre flere steder. Byrådet mener dette kan redusere ufrivillig deltid med 30 prosent og det vil bli lettere å få turnusene til å gå opp. I de to prosjektene kommunen har gjennomført, har de ansatte jobbet 14 timers dagvakter og 10 timers nattevakter.

Meldingen om at dette muligens skulle innføres ved sykehjem, bekymret NSF. Men etter å ha snakket med Meyer er de beroliget.

- Vi har fått beskjed om at det ikke vil bli gjort i pleie- og omsorg, sier Golten.

 

Ikke egnet for sykepleiere

- Hvis nordsjøarbeidere kan jobbe slike turnuser, hvorfor ikke sykepleiere?

- De som jobber i Nordsjøen er isolert fra samfunnet. Når de jobber, slipper de å forholde seg til krav fra familie og samfunnet rundt dem. I helsepersonelloven er det skissert helt klare krav til arbeidsgiver om å forebygge uønskede hendelser, skader og feil. Forskning viser at jo lengre vakter, dess større fare for feil og skader. En slik turnus er derfor ikke forenelig med sykepleieyrket, sier Golten.


Leger jobber ikke alene

- Hva med legene, de jobber lange vakter. Hvorfor er det så spesielt med sykepleiernes turnus?

- Legene jobber aldri alene. De har annet personal rundt seg som de kan dra veksler på. Sykepleiere i kommunehelsetjenesten kan være helt alene. For eksempel i hjemmesykepleien. Å jobbe 14 timers vakter er ikke forsvarlig.

- Hva mener NSF er løsningen?

- Arbeidsgivere er nødt å gjøre det mer attraktivt å jobbe som sykepleier i kommunen. Økt grunnbemanning må til. NSF kommer aldri til å gå med på arbeidsplaner som driver rovdrift på sykepleierne eller forverrer deres arbeidssituasjon, sier hun.


Realistisk?

På spørsmål om økt grunnbemanning er realistisk, sier hun følgende.

- Økonomi er et argument som blir brukt i mot oss. Et annet er at det da vil bli alt for mange sykepleiere på jobb på dagtid. Det er tull. Det er nok av arbeidsoppgaver til sykepleierne. Bare sjekk avviksmeldingene hos Helsetilsynet. Det er svært mange oppgaver som i dag blir forsømt nettopp fordi det er for få på jobb, sier Golten.
0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse