fbpx Sykepleiere fikk medhold Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere fikk medhold

Fire sykepleiere i Harstad har i flere år jobbet ufrivillig deltid. De tok saken opp i tvisteløsningsnemnda. Der fikk de medhold.

Akutten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad (UNN) er en versting når det gjelder ufrivillig deltid.

- Bare en tredel av sykepleierne ved akutten ved UNN i Harstad hadde hel stilling, sier NSFs Fylkesleder i Troms, Hanne Marit Bergland.


Feiret med kake

Kampen om å få høyere stillingsbrøker har pågått lenge. Da meldingen kom fra tvisteløsningsnemnda om at de fire sykepleierne hadde fått medhold, vartet NSF opp med kake.

- Dette var en seier verdt å feire. Vi må bli flinkere til å markere oss når vi får medhold i slike viktige saker, sier Bergland.

Selv om fire sykepleiere har fått mehold, betyr ikke det at kampen er over. Det er fremdeles sykepleiere ved akutten som har mindre stillingsbrøker enn de ønsker.


Meld inn saker

- Det er viktig å presisere at det er hvert enkelt NSF medlem som må melde inn sin sak for tvisteløsningsnemnda. NSF kan imidlertid veilede og støtte medlemmer til å fremme sak til nemda, eller hjelpe dem etter at saken er medt inn, sier Bergland.

Hun håper flere sykepleiere følger sykepleierne i Harstads eksempel.

- Hvis dette kan være en inspirasjon for andre er det kjempefint. Jeg tror flere sykepleiere vil melde saker inn for nemnda når de ser det gir resultater, sier hun.

 

Fakta om tvisteløsningsnemnda

Ble opprettet i 2006 i forbindelse med ny arbeidsmiljølov. Nemnda behandler saker som gjelder:

* Rett til redusert arbeidstid

* Rett til fleksibel arbeidstid

* Rett til fritak fra nattarbeid

* Rett til fritak fra overtidsarbeid og merarbeid

* Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte

* Tvist om rett til permisjon, herunder utdanningspermisjon og permisjon i tiknytning til fødsel

Arbeidstilsynet ikke har myndighet til å gi pålegg eller fatte vedtak i forhold til denne typer tvister, men vil kunne veilede om bestemmelsene.

Les mer om tvisteløsningsnemnda0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse