fbpx Kvantitativ forskning blir meningsfylt for studentene når de selv deltar Hopp til hovedinnhold

Kvantitativ forskning blir meningsfylt for studentene når de selv deltar

Av Liv Thorhild L. Undheim høgskolelektor og Else Marie Smestad Wisløff førstelektor, Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling for sykepleie

 

Det handler ikke om at kvantitativ forskning skal fortrenge kvalitativ. Sykepleieforskningen må dra veksel på flere vitenskapstradisjoner. Det er imidlertid stor fare for at kvantitativ metodikk neglisjeres i dagens sykepleierutdanning. Lærerne fortsetter å undervise som man selv har blitt undervist. Da Florence Nightingale ankom et av feltsykehusene under Krimkrigen var dødeligheten 42,7 prosent, seks måneder senere var den 2,2 prosent. Hun forsto at skulle hun få gjennomslag, måtte hun ha statistikk laget på gode data. Med statistikken hadde hun fakta og kunne argumenterte og reformere. I dette nummeret av Sykepleien Forskning presenteres et randomisert kontrollert forsøk som sammenligner om hendene blir renest ved spriting eller håndvask med såpe. Forsøket er praksisnært, håndfast og samtidig vitenskapelig. Ved å ta utgangspunkt i erfaringer fra studien er det mulig for studenter å forstå kvantitativ forskning og statistikk allerede tidlig i utdanningen. En randomisert kontrollert studie (RKS) er den beste metoden for å vurdere effekten av et tiltak. Dette aktuelle forsøket er randomisert og kontrollert og foregår i øvingsposten, i de første ukene i utdanningen, som en tilnærmet klinisk situasjon. Gjennom deltakelse lærer studentene blant annet begreper som utvalg, randomisering og blinding. I tillegg tilegner de seg grunnleggende kunnskaper om håndhygiene. Vi tror en attraktiv presentasjon av kvantitativ metode i sykepleierutdanningen kan bidra til å utvikle nye generasjoner med sykepleiere av samme kaliber. Sykepleiere som kan samle harde nok data til at de blir hørt av dem som styrer i helsevesenet. Håndhygieneforsøket viser én metode der ulike fag integreres og hvor kvantitativ metodikk inngår i undervisningen på en praksisnær måte. Forhåpentligvis kan det gi studenter lyst til å lære om forskning. Men, kvantitativ forskning er det liten tradisjon for å undervise om. Årsakene til dette er nok flere. For det første er det vanskelig å fange sykepleiestudenters interesse for forskning blant alt det praktiske som skal læres. Kvantitativ forskning kan også oppfattes som ekstra vanskelig og dermed lite motiverende. I tillegg er flertallet av lærerne på en sykepleierutdannelse opplært i kvalitativ metodikk og har skrevet sine masteravhandlinger i denne vitenskapstradisjonen. Sykepleiere jobber imidlertid i et helsevesen der svært mange tiltak blir begrunnet med tall. Det er en enkel sak å undervise om forskning på en vanskelig måte. Utfordringen er å lage et opplegg som er relevant og engasjerende for studentene.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.