fbpx Krever bedre kontroll Hopp til hovedinnhold

Krever bedre kontroll

- Å si at det er for vanskelig å følge hele produksjonsleddet, er for enkelt, sier president i Legeforeningen, Torunn Janbu.

Et hav av produsenter forsyner norske sykehus med utstyr. Helsesektoren er også blitt opptatt av priser. Anbudsleverandører og produsenter velger stadig oftere å legge produksjon av utstyr til land man vet er risikosoner når det gjelder barnearbeid. Om etikken ivaretas på produksjonssiden er ofte vanskelig å sjekke. Det står heller ikke på utstyret hvor det er laget.

Hvordan kan da sykepleiere og andre helsearbeidere være trygge på at utstyret de bruker er produsert på etisk vis? Å finne et godt svar på spørsmålet er tilnærmet umulig. Det har gjort at Legeforeningen vil ha bedre kontroll, og politikerne må mer aktivt på banen.

I 2007 ble det skandale i Sverige da dokumentarfilmen «Vita rockar och vassa saxar» ble vist. Filmen avslørte hvordan tekstiler og enkelt medisinsk utstyr ble produsert hos indiske og pakistanske leverandører til svensk helsevesen.

Er kontrollen god nok? 

Terje Skansen er administrerende direktør i Helseforetakenes innkjøpsservice (Hinas). Sykehusene kjøper riktignok selv inn sitt medisinske utstyr, men det er Hinas som forhandler frem rammeavtalene.

- Hvordan sjekker dere at utstyr lages på en etisk måte?

- Vi har med dette i anbudsvilkårene og kontraktene som vi inngår. Vi har for eksempel rett til å dra til fabrikker og produsenter for å sjekke forholdene, sier han.

- Har dere gjort det?

- Nei. Ikke enda, men det kan være vi gjør det etter hvert, sier Skansen.

Regjeringen kom i 2007 med en handlingsplan om etisk handel.

- Det har gjort at fokus er blitt mye tydeligere på dette punktet. For innkjøperne i sykehus er dette også et kjærkomment dokument, sier han.

Ingen garanti

Selv om Hinas-direktør Skansen mener fokus på etisk handel er styrket de siste årene, kan han ikke love at medisinsk utstyr laget av barnearbeidere ikke finnes på norske sykehus.

- Det finnes et hav av produsenter og underleverandører. Vi er imidlertid ekstra oppmerksomme om det skulle komme anbud fra ukjente firma med uslåelige priser. Det er som regel en indikator på at ikke alt er som det bør, sier han.

- Kan dere kreve at utstyr merkes med hvor de kommer fra?

- Nei, men i kontraktsforhandlingene kan vi drøfte disse tingene. Jeg etterlyser imidlertid fokus på hvordan leverandørene tenker.

Vanskelig å sjekke

Å vinne anbud er viktig. Det gjør at mange setter ut produksjonen av utstyr til lavkostland.

- Det gjør det vanskelig for oss å håndtere etikken i produksjonen. Ettersom anbud og pris blir viktigere og viktigere, er dette en kjempeutfordring, sier generalsekretær i Leverandørforeningen for helsesektoren, Knut Løvdal.

Han understreker at organisasjonen er opptatt av dette, men at det er vanskelig å håndtere i praksis.

- Vi klarer kanskje å holde oversikt to-tre ledd bakover i en produksjon, men så er det vanskelig, sier han.

Legene i front

Den europeiske legeforening (CPME) vedtok i juni i år at alle medlemslandene skulle legge press på egne regjeringer for å sikre etisk handel av medisinsk utstyr. Den norske legeforening har derfor sendt et brev til regjeringen.

- Vi må ha på plass retningslinjer om etisk handel som er obligatoriske å følge, ikke frivillig. Veilederen som Barne- og likestillingsdepartementet kom med i 2009, er god, sier president i Legeforeningen, Torunn Janbu.

- Hva slags utstyr er det dere frykter kan være produsert av barn?

- Ut ifra det vi vet ble avdekket i Sverige, handler det om tekstiler, engangsutstyr og enklere kirurgisk utstyr. 

Janbu er ikke for boikott dersom det avdekkes forhold som bryter med etiske regler.

- Barnearbeid foregår i land med fattigdom og nød. Folk som er villige til å jobbe under helsefarlige forhold har det vanskelig i utgangspunktet. Fjerner vi arbeidsplassene deres i tillegg gjør vi en vanskelig situasjon, enda verre. Vi bør heller gå inn der slike forhold avdekkes og bidra til at forholdene blir bedre, sier hun.

- Hva kan gjøres?

- Vi har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg vil oppfordre andre organisasjoner til å gjøre det samme. Hvis NSF for eksempel sendte et brev hvor de støtter vårt forslag, ville det vært bra. Jo flere vi er, dess mer press kan vi legge på myndighetene. Det er der hovedansvaret ligger, sier hun.

Tar utfordringen

I en kommentar til Janbus utspill bekrefter nestleder Unni Hembre at NSF tar utfordringen og at de støtter Legeforeningens initiativ.

- Dette er et meget bra tiltak som øker bevisstheten vår på et viktig område. Etisk handel er noe som NSF allerede har fokus på. Vi forutsetter at det vi handler inn av produkter er et resultat av etisk handel. Det er viktig at vi hele tiden blir minnet om hvor viktig dette er.

Vi må ha på plass retningslinjer om etisk handel som er obligatoriske å følge.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse