fbpx Vet for lite om rusbehandling Hopp til hovedinnhold

Vet for lite om rusbehandling

Hva virker best og er mest kostnadseffektivt? Svaret finnes ikke i forskningen, ifølge en fersk rapport.

Nasjonalt kunnskapssenteret for helsetjenesten har saumfart forskningen om rusbehandling på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.  Få klare svar ble funnet.

Effekt og kostnad
Rapporten har fokus to overordnede spørsmål: Hva viser forskningen om effekten av langtidsbehandling i institusjon sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling for rusavhengige.

Og hvordan er de helseøkonomiske kostnader ved langtidsbehandling sammenlignet med kortidsbehandling?

Systematiske studier
For å finne svarene ble systematiske oversikter, randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier i relevante internasjonale forskningsdatabaser gransket. Studier som oppfylte inklusjonskriterier ble valgt og vurdert i forhold til metodisk kvalitet. Deretter ble resultatene oppsummert og presentert.

Ikke entydige funn
Den systematiske gjennomgangen av forskningslitteraturen viste ikke klare resultater for sammenligningen av korttid versus langtidsbehandling.

Det var heller ikke datagrunnlag til å hevde at langtidsbehandling fungerte bedre enn kortidsbehandling.

- Resultatene må tolkes med forsiktighet. Ingen av studiene som omhandlet kostnadseffektivitet kunne med sikkerhet konkludere med at noen behandlingstiltak var mer kostnadseffektive enn andre, skriver forfatterne.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.