fbpx Helsefarlig arbeidspress Hopp til hovedinnhold

Helsefarlig arbeidspress

Ahus får pålegg fra Arbeidstilsynet for brudd på arbeidsmiljøloven.  Arbeidspresset er økende og sykefraværet svært høyt.

Tilsynet som ble gjort i forbindelse den landsdekkende sykehuskampanjen "God vakt!", avdekket en ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Arbeidsbelastningen har økt kraftig som følge av omstillingskrav og ny organisering i kjølvannet av innflyttingen og driften av det nye sykehusbygget.

Lav bemanning
Stadig økende pasienttilgang, lav grunnbemanning og høyere effektivitskrav har påvirket de ansattes arbeidshelse og integritet, skriver Arbeidstilsynet.

Ifølge rapporten er det særlig legene og førstelinjelederne som har fått økt arbeidsbelastning som følge av hyppige omstillinger og stadig nye sparetiltak.

Arbeidsdagene til førstelinjelederne betegnes nå som uforutsigbare og hektiske.

Høyest sykefravær
En fersk aktivitets- og økonomirapport for Helse Sør-ØST RHF avdekket av Ahus har det høyeste sykefraværet, med 9,4 prosent. 

NSF - foretakstillitsvalgt,  Kai Øivind Brenden, er ikke i tvil om at sykefraværet har en sammenheng med arbeidspresset.

- Det a ha mye å gjøre oppleves ikke som noe problem for de aller fleste, men det å gå hjem med følelsen av å ikke ha fått gjort nok for pasientene er svært belastende, sier han til Sykepleien.

- Budsjettbalanse ikke sannsynlig
Ahus sliter med et akkumulert underskudd på hele 76.3 millioner kroner per august i år. Noe som rimer dårlig med kravet fra styret i Helse Sør-Øst om budsjettbalanse innen årsskiftet.

- Det vil være helt umulig for oss å gå i balanse i år, og veldig krevende å få dette til i 2010, sier Brenden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse