fbpx Underernæring i Velferdsstaten Hopp til hovedinnhold

Underernæring i Velferdsstaten

Sosial- og helsedirektoratet skal kartlegge mattilbudet, kostholdet og ernæringen ved landets sykehjem.
Underernæring, kombinert med et beskjedent akutt vekttap og infeksjon øker risikoen for komplikasjoner, reduserer pasientens funksjonsnivå både fysisk og mentalt, forsinker pasienten i å bli frisk og kan føre til en for tidlig død.

I en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ble det avdekket at underernæring forekommer hos 20-50 prosent av voksne mennesker som legges inn på sykehus. Anslaget bygger på forskning i Europa, Skandinavia og Norge.

I 2003 dokumenterte Sintef at over halvparten av syke eldre i sykehjem har ernæringsproblemer.

- Jeg håper at gjennomgangen kan bidra til å generere nok bemanning med riktig kompetanse slik at pasientene får tilrettelagt mat og måltider og hjelp til å spise og drikke, sier forbundsleder Bente G. H. Slaatten i Norsk Sykepleierforbund.

Ikke nok tid
Nesten alle de eldre med ernæringsproblemer trenger hjelp til å spise/drikke. Men på grunn av tidsklemma blant pleiepersonalet reduseres matmengden, eller pasientene blir fratatt maten før de har spist ferdig.

- Vi har ved en rekke anledninger påpekt behovet for nok bemanning med riktig og tilstrekkelig kompetanse for å sikre at blant annet pasientenes matinntak blir observert, og at det blir iverksatt titak for å unngå feilernæring og underernæring, sier Slaatten.

Svikter i flere ledd
Hun viser til at personalets kunnskap om sammenhengen mellom sykdom og kostholdsbehov er avgjørende for pasientenes helse og livskvalitet.

En undersøkelse fra 2004 blant leger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer i norske sykehus, viste mangelfull kunnskap, mangel på ansvarsplassering, mangel på rutiner for kartlegging av ernæringsstatus og plan for igangsetting, gjennomføring og oppfølging av ernæringsbehandling.

Arbeidsgruppe
Undersøkelsen viste at det var behov og ønske om å få nasjonale retningslinjer for screening av pasienter i ernæringsmessig risiko og for ernæringsbehandling. Sosial- og helsedirektoratet har dannet en arbeidsgruppe som skal utarbeide faglige regningslinjer for forebygging og behandling av underernærte pasienter og pasienter i ernæringsmessig risiko.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse