fbpx Omsetting av forskning til praksis Hopp til hovedinnhold

Omsetting av forskning til praksis

Det en faglig utfordring og etisk forpliktelse å bringe den kunnskap vi utvikler gjennom forskning og erfaring ut til den praktiske hverdagen.
Kunnskapsbasert praksis forutsetter at vi omsetter forskning til praksis.

Sykepleiere har en faglig forpliktelse til å yte pasientene de kvalitativt beste tjenester (beste praksis). Våre prioriteringer og handlinger bør begrunnes ut fra den beste kunnskapen vi har på området. Kunnskapsbasert praksis bygger både på forskning og på de ansattes og pasientenes erfaringer. Det en faglig utfordring og etisk forpliktelse å bringe den kunnskap vi utvikler gjennom forskning og erfaring ut til den praktiske hverdagen. Forskning knyttet til arbeidet med å omsette forskning til praksis kalles translasjonsforskning eller implementeringsforskning, og er en av framtidens forskningsmessige nøkkelutfordringer. Arbeidet involverer endringsprosesser både på et organisatorisk og individuelt nivå. Det er derfor viktig at vi i dette arbeidet identifiserer de faktorer som fremmer endring eller (og kanskje enda viktigere) hindrer endringer. Vi vet ikke hva som er de største barrierene, men man kan tenke seg at de er knyttet til faktorer som lav bemanning, lavt utdanningsnivå, manglende støtte fra ledelsen, høy turnover og så videre. Barrierer kan også være at ansatte ikke tror på den foreslåtte endringen, at endringen er for omfattende eller at ansatte ikke har tillit til forskning og ikke vil ta innover seg ny kunnskap. Endringsarbeid krever komplekse strategier, og teoretiske modeller er derfor viktige redskap i endringsprosesser. Det er viktig å teste ut ulike teoretiske modeller som for eksempel pedagogiske teorier, teori om sosial påvirkning, organisasjonsteori, markedsteori og så videre, for å komme fram til den/de mest hensiktsmessige strategiene. Overordnede mål for det videre arbeidet kan for eksempel være:

• Å hjelpe fram/befordre arbeidet med å overføre forskning til praksis • Å identifisere barrierer som eksisterer mot implementeringsstrategier

• Å utvikle en/flere implementeringsmodeller

Eksempler på viktige forskningsområder:

• Identifisere faktorer som hindrer/fremmer overføring av forskning til praksis

• Teste ut (utvikle/videreutvikle) hensiktsmessige strategiske modeller

• Måle effekt av ulike tiltak definert i forhold til pasientutkomme

• Undersøke forholdet mellom hva pasienter ønsker og hva ansatte tror de ønsker •

 Studere veilederes rolle som Endringsagenter

• Sammenligne ulike kliniske Settinger

• Delta i internasjonalt forskningssamarbeid for å komme fram til effektive strategier.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.