fbpx Ja, til hjemmebesøk! Hopp til hovedinnhold

Ja, til hjemmebesøk!

Som helsesøster er det et privilegium å kunne dra på hjemmebesøk til foreldre med nyfødt barn.
Hjemmebesøket er en hyggelig måte å bli kjent med en familie på og danner et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet vi senere skal ha på helsestasjonen.

På helsestasjonen har helsesøstrene cirka 20-30 minutter per konsultasjon inkludert tid til journalføring. Det betyr at tiden er knapp når man skal hilse på familien, undersøke barnet, veie og måle det samt snakke om trivsel, amming, søvn, hjemmeforhold, gi råd og veiledning med mer. I denne situasjonen er foreldrene på «helsesøsters arena», på hennes kontor. Å være på en annens arena og samtidig ha begrenset med tid, kan gjøre at foreldrene ikke får tatt opp alt de hadde tenkt.

Når helsesøster mottar fødselsmelding fra fødeavdelingen, ringer hun familien for å gratulere med barnet og avtale tid for hjemmebesøk. Familien får besøk i sitt eget hjem og slipper å stresse med å ta barnet med til en oppsatt time. På hjemmebesøket møter man familien i egne trygge omgivelser. Vi er gjester og får mulighet til å bli bedre kjent med familien. Dette tror jeg skaper trygghet og tillit hos foreldrene og gjør det lettere for dem å ta opp ting de lurer på der og da og ved senere kontroller på helsestasjonen. Kontinuitet, å ha en helsesøster å forholde seg til er også viktig her.

Dersom familier av ulike grunner ikke skulle ønske tilbud om hjemmebesøk, skal dette noteres i journalen. Skulle helsesøster av en eller annen grunn ikke få mulighet til å tilby hjemmebesøk, eller at hjemmebesøket ikke blir foretatt i løpet av de to første ukene etter at fødselsmelding er mottatt, skal dette meldes ved avviksmelding. På denne måten blir det dokumentert og «synlig» dersom tilbudet ikke blir gitt, eller ikke blir gitt slik det skal. Når det er dokumentert kan man gå gjennom rutinene og se på hvordan man kan endre disse slik at prosedyren for tilbud om hjemmebesøk blir fulgt slik den skal. Dersom det er familier som takker nei til hjemmebesøk, pleier vi å tilby dem «hjemmebesøk» ved en time på helsestasjonen. Hvis de i tillegg takker nei til et «hjemmebesøk » på helsestasjonen, kan vi tilby å sende informasjonsmateriell hjem.

Jeg synes hjemmebesøket er ekstra viktig nå når det er blitt redusert liggetid på fødeavdelingene. Noen mødre må dra hjem med sitt nyfødte barn før melken er kommet helt i gang. Viktigheten av å følge opp mødrene med ammeveiledning og generell støtte og veiledning er spesielt sentral nå, blant annet for å forebygge at mødrene gir opp ammingen tidlig. Ved Harstad helsestasjon har vi nå i tillegg en ekstra kontroll, to-fire-ukerskontrollen, dette har vi sett behov for blant annet på grunn av den reduserte liggetiden.

Mitt svar til artikkelen: «Skal helsesøstre tilby hjemmebesøk til alle foreldre med nyfødt barn?» er ja, helsesøstre skal tilby alle foreldre med nyfødt barn hjemmebesøk!